Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Sáng 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về mô hình Phụ nữ sống xanh, việc phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình cho hơn đông đảo hội viên phụ nữ xã Khánh Cường (huyện Yên Khánh).

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền hướng dẫn xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Mô hình Phụ nữ sống xanh do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai trong những năm qua. Mô hình được thực hiện gắn với tiêu chí của các phong trào như: xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, Nhà sạch vườn đẹp, các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng đường cây, đường hoa phụ nữ; phòng, chống rác thải nhựa...

Tại hội nghị, cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hướng dẫn hội viên phụ nữ xã Khánh Cường cách phân loại rác thải sinh hoạt, giảm thiểu rác thải nhựa và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Thái Học