Hội Khuyến học huyện Hoa Lư kỷ niệm 20 năm thành lập

Sáng 27/4, tại Hội trường UBND huyện, Hội Khuyến học huyện Hoa Lư đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập xuất sắc giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo huyện Hoa Lư cùng các gia đình, dòng dọ, cộng đồng xuất sắc trong toàn huyện.

Hội Khuyến học huyện Hoa Lư kỷ niệm 20 năm thành lập

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Hội Khuyến học huyện Hoa Lư được thành lập ngày 8/10/1999, sau 4 tháng thành lập, 16/16 Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã được thành lập. Đến nay, Hội khuyến học huyện đã tổ chức 4 kỳ đại hội. Trong chặng đường 20 năm phát triển của Hội đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngay từ khi thành lập, Hội đã coi trọng công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên, ban đầu 7.407 hội viên, chiếm 11% dân số, đến nay toàn huyện có 26.102 hội viên, đạt tỷ lệ 35% dân số toàn huyện, với 140 chi hội và 145 ban khuyến học; ở hầu hết các thôn xóm, các cơ quan, trường học, các cộng đồng dân cư đều có hoạt động khuyến học; hàng năm có trên 200 học sinh được nhận học bổng, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí được đi học trở lại.

Quỹ khuyến học đã được các cấp Hội quan tâm vận động xây dựng bằng nhiều hình thức, bình quân đạt 95.000 đồng/người; năm 2018 tổng số quỹ khuyến học toàn huyện đạt trên 6 tỷ đồng, trong năm đã phát thưởng cho 64.303 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng xã hội học tập được các cấp Hội đẩy mạnh, đến nay các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao KHKT cho hội viên phụ nữ, nông dân; trong các nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy...

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học huyện Hoa Lư là đơn vị đầu tiên của Hội Khuyến học Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ "Thi đua xuất sắc", UBND tỉnh tặng cờ "Thi đua xuất sắc"; Hội đã 6 lần được Trung ương Hội tặng bằng khen; nhiều năm qua phong trào khuyến học huyện Hoa Lư luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc ở vị trí dẫn đầu toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, UBND huyện Hoa Lư đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân; công nhận danh hiệu "Gia đình học tập xuất sắc" giai đoạn 2014-2019 cho 10 gia đình; công nhận danh hiệu và tặng trướng "Cộng đồng học tập xuất sắc" giai đoạn 2014-2019 cho 10 cộng đồng; công nhận danh hiệu và tặng trướng "Dòng họ học tập xuất sắc" giai đoạn 2014-2019 cho 9 dòng họ.

Hồng Vân- Minh Quang