Hoa Lư quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/T.Ư ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới", các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hoa Lư đã có nhiều giải pháp tích cực.

Hoa Lư quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Câu lạc bộ cán bộ trẻ tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Ninh Hải (Hoa Lư)

Ngay khi Chỉ thị 20 được ban hành, các xã, thị trấn trong huyện đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng và đài truyền thanh các cấp các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/T.Ư ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát việc tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ, cơ chế, chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành. Phát hiện, tổng hợp những nội dung quy định không còn phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với Chỉ thị số 20-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015. Để Chỉ thị đi vào cuộc sống, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị tiến hành thực hiện các nội dung của Chỉ thị đảm bảo đạt hiệu quả.

Từ năm 2012 đến nay, bám sát các mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã, thị trấn trong huyện đã huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, bám sát 25 tiêu chí của Quyết định, các xã, thị trấn đã có sự đánh giá chi tiết, khách quan các tiêu chí cần đạt trong xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Vì vậy, trong số 25 tiêu chí, nhiều tiêu chí được các địa phương thực hiện đạt cao: tiêu chí về học tập (tỷ lệ huy động trẻ đến trường, cơ sở vật chất trường lớp); tiêu chí về chăm sóc sức khỏe (khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ được tiêm chủng đầy đủ)... Nhiều địa phương là địa bàn tiêu biểu về việc không có trẻ em bị tai nạn thương tích, không có trẻ em bị xâm phạm tình dục, bị bắt cóc, lang thang... Đến hết năm 2011, toàn huyện đã có 11/11 xã, thị trấn đủ các điều kiện và được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Những năm qua, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi… luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Từ nguồn Quỹ "Bảo trợ trẻ em", nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ: năm qua có 1 trẻ em tại xã Ninh An được hỗ trợ phẫu thuật tim tại Hàn Quốc, hỗ trợ kinh phí cho 2 cháu mắc bệnh hiểm nghèo tại Ninh Hòa và Trường Yên.

Lập danh sách khám chỉ định phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 4 cháu bị khuyết tật vận động và 4 cháu đi khám đánh giá kết quả sau phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng... Đặc biệt, Hoa Lư được triển khai thực hiện thí điểm mô hình "trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015" ở 2 xã Ninh Hải, Ninh Hòa theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đến nay, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã hoàn thành 8 buổi tư vấn cộng đồng cho trẻ em, đại diện gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Ninh Hải, tham mưu cho UBND huyện chi hỗ trợ cho 27 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 27 triệu đồng (mỗi cháu 1 triệu đồng) để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Hoa Lư cũng được chọn thực hiện dự án ILO-IPEC về ngăn ngừa, xóa bỏ lao động sớm ở trẻ em tại 2 xã Ninh Vân và Ninh Hải. Từ việc thực hiện dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về việc quan tâm chăm lo cho con em được học tập đúng độ tuổi, không phải tham gia lao động sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ…

Tuy đạt được những kết quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhưng theo nội dung kế hoạch được huyện xây dựng nhằm thực hiện Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị, cần sự tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em… nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: Lý Nhân