Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010

Mới đây tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, 11 nước châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Liên hợp quốc về gỗ rừng nhiệt đới nhằm tăng cường quản lý bền vững đối với nguồn tài nguyên này, cũng như tạo hành lang pháp lý cho hoạt động buôn bán quốc tế các sản phẩm gỗ.

Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010

Rừng nhiệt đới. (Ảnh: Internet)

Hip định đã được Liên hp quc thông qua vào tháng 1/2006, tuy nhiên ch có hiu lc khi đã hi đủ s nước xut và nhp khu g ln trên thế gii phê chun. Mc đích ca Hip định là nhm góp phn làm gim khí thi điôxít cácbon và tăng cường qun lý rng các nước nhit đới thông qua các bin pháp chng phá rng và khai thác g bt hp pháp đồng thi khuyến khích trng li nhng khu rng b tàn phá hoc suy thoái. Trưởng Ban Hip định ca Văn phòng Liên hp quc v các vn đề pháp lý Annebeth Rosenboom cho biết vic phê chun Hip định ca 11 nước châu Âu, đặc bit là Đức, s đưa Hip định có hiu lc vào đầu năm 2010. Phó Tng Thư ký Liên hp quc ph trách v kinh tế xã hi, Sa T Khang, nhn mnh vic Hip định Liên hp quc v g rng nhit đới có hiu lc thc s là mt bước ngot to ra mt cơ chế hp tác quc tế lch s để qun lý bn vng rng. Liên hp quc nhn mnh chính sách qun lý rng bn vng có vai trò thiết yếu trong bi cnh khng hong kinh tế toàn cu, biến đổi khí hu và quá trình phát trin không bn vng ca rng đang đe do nghiêm trng ngun tài nguyên quý giá này. Theo s liu ca Liên hp quc, rng che ph gn 4 t hécta, chiếm 30% din tích toàn cu. Hơn 1,6 t người trên thế gii hin đang sng ph thuc vào ngun tài nguyên rng; buôn bán g và các sn phm t g rng trên toàn cu lên ti 270 t USD mi năm. C mi năm, thế gii mt đi 13 triu hécta rng do nn phá rng.

Theo TTXVN/Vietnam+