Góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Sáng 6/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, UVTU Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Góp ý vào các dự thảo Tờ trình về Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng (sửa đổi, bổ sung),đa số đại biểu cơ bản nhất trí cao với các nội dung dự thảo lần này cả về bố cục, kết cấu và nội dung đánh giá, nhận định, phân tích.

Đồng thời khẳng định, quy chế cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc bầu cử trong Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu cử được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên và đại biểu dự đại hội, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy vậy, các đại biểu cũng chỉ rõ những bất cập trong Quy chế bầu cử cần sửa đổi, bổ sung như: có nội dung chưa thực sự phù hợp, chưa sát thực tế, chưa chặt chẽ, bao quát hết các trường hợp thực tế. Ở một số tổ chức đảng có ít đảng viên chính thức không lập được ban kiểm phiếu theo quy định;

Tham gia góp ý vào các dự thảo báo cáo trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo và các ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua Ninh Bình đã đóng góp ý kiến vào 6 nội dung và đã có 5 nội dung được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu,đưa vào các dự thảo báo cáo.

Về dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí đề nghị cần thống nhất xây dựng phần mềm kiểm phiếu trong toàn Đảng; Cần có những quy định cụ thể hơn đối với việc xử lý những hành vi được xác định là vi phạm quy chế bầu cử, nhất là hành vi vận động bầu cử, đảm bảo việc bầu cử được khách quan, minh bạch.

Góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí đề nghị: cần có quy định rõ về số dư đối với việc bầu Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng để đảm bảo tính thời sự và đóng góp ý đầy đủ, sâu sắc cho việc chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, đề nghị Trung ương nên tổng kết sớm các Chỉ thị về việc chỉ đạo đại hội.

Đối với Đại hội Chi bộ, nơi có ít đảng viên (3 đến 4 đảng viên), đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn riêng khi thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, kết hợp với kết quả tại các hội nghị khác, Tổ biên tập và Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tiếp thu, chọn lọc, hoàn thiện các dự thảo để Bộ chính trị xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương.

Mai Lan- Trường Giang