Google Public DNS tăng tốc cho trình duyệt web

Google vừa tạo ra một hệ thống mới để phân giải các truy vấn của hệ thống tên miền (DNS) nhằm giúp tăng tốc độ trình duyệt web cũng như tạo độ an toàn hơn cho người dùng.

Google Public DNS tăng tốc cho trình duyệt web

Tuy nhiên, h thng này vn còn nm trong giai đon th nghim và được Google đặt tên là Google Public DNS. Google Public DNS được to ra nhm ci thin cho công ngh phân gii DNS hin nay có tc độ nhanh hơn, hiu qu hơn và an toàn hơn nhm chng li các cuc tn công la đảo người dùng ghé thăm các trang web độc hi.

Để s dng Google Public DNS, người dùng s phi thay đổi các thiết lp mng để các yêu cu ca h v website ti dch v ca Google ch không phi đến nhà cung cp dch v internet (ISP) như hin nay. Hơn na, Google cũng to ra mt trang web vi nhng hướng dn chi tiết cho người dùng v cách thiết lp này.

Theo Prem Ramaswami, nhà qun lý sn phm ca Google Public DNS, vic công khai các chi tiết ca công ngh Google Public DNS là vì hãng mun khuyến khích các nhà ISP và các nhà cung cp phân gii DNS khác suy nghĩ để ci tiến cách thc ca h.

Theo Google, để làm cho kh năng phân gii DNS nhanh hơn, Google đã xây dng mt khi lượng ln b nh đệm (cache) ca các tên min ph biến. Nhng tên min này liên tc được làm mi (refresh) và là tên min mà người dùng hay yêu cu. Còn nhng b phân gii DNS khác s phi ra ngoài h thng và tìm thông tin khi chúng được yêu cu. Do đó, ngay khi người dùng đặt câu hi, h thng s có th đáp ng ngay lp tc cho h.

Tuy nhiên, nhiu người nghi ng v vic, h thng này có phi là cách để Google lưu gi thêm nhiu d liu ca người dùng. Nhưng Ramaswami cho biết, Google Public DNS s gi li các địa ch IP ca người dùng cui trong khong 48 tiếng đồng h trước khi xóa chúng. Hãng s lưu tr khong 2 tun cho các d liu chung chung như ISP và thành ph ca người dùng.

Hơn na, Google s không s dng lưu lượng d liu Google Public DNS để b sung cho d liu mà hãng thu thp t người dùng trong các dch v khác ca hãng. Đây là cách để tăng tc độ ca web ch không phi là để hãng thu thp được nhiu d liu hơn.

Theo vnmedia.vn

 

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện