Giao ban công tác dân vận quý II/2020

Chiều 29/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý II/2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác dân vận quý II/2020

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội một số hội quần chúng; chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 212, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được đẩy mạnh...góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung và làm rõ thêm kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng ghi nhận những kết quả công tác dân vận đã đạt được trong quý II.  Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ;phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". 

alt
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ "Năm Dân vận khéo" 2020; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM, đô thị văn minh; không tham gia "Đạo lạ". 

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phát triển đảng viên, hội viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Thùy Phương- Đức Lam 

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện