Giao ban công tác dân vận Quý I

Sáng 25/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II, năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác dân vận Quý I

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh mới trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận khéo 2020"; triển khai thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2020 về "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành tập trung cao cho công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ kết quả, những khó khăn trong thực hiện công tác dân vận quý I, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác dân vận thời gian qua. Nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác dân vận; nâng cao năng lực tham mưu, tính chủ động, hướng dẫn của cán bộ làm công tác dân vận, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình công nhân lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thư XXII.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ "Năm Dân vận khéo 2020" và phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo chương trình công tác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020"...

Mai Lan- Đức Lam