Giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày 30/6, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Y tế về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về 'Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế.

Giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện một số phòng, ban của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai các hoạt động tương đối đồng bộ và cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu theo tiến độ đề ra. 

Theo đó, công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, độ bao phủ rộng, nhiều năm trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trẻ em hàng năm dưới 1 tuổi đạt trên 95%. Chất lượng bệnh viện đã có những bước tiến mới, đặc biệt phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự thay đổi đáng kể, nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2019 đạt 90,24%; tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân đạt 12,2... cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực được thực hiện mạnh mẽ, nhất là trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và y tế cơ sở...

Tại buổi giám sát, các đại biểu và thành viên đoàn giám sát cùng trao đổi, làm rõ thêm các kết quả mà ngành Y tế đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 20 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trọng tâm là công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; công tác ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực, nhất là trong đổi mới quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ và phát triển nhân lực; vấn đề phát triển, quản lý dược và trang thiết bị y tế…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế đã đạt được trong gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Với những kết quả đạt được, ngành Y tế đã thực hiện tốt việc đổi mới hệ thống quản lý cũng như việc sát nhập, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế trong toàn ngành. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh COVID-19 nói riêng đã đạt được kết quả phấn khởi, điều trị hiệu quả các ca bệnh và kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới, bám sát Nghị quyết 20, Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, tạo sự hài lòng đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Thực hiện các giải pháp tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy nhanh tiến độ giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; triển khai sổ khám bệnh điện tử.... Đặc biệt, Sở Y tế phải là đơn vị chủ công, chủ động trong thực hiện Nghị quyết 20, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới...

Trước đó, ngày 29/6, đoàn giám sát đã thực hiện khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế, gồm Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Mỹ Hạnh -Minh Quang