Gia Viễn tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Những ngày này, cùng với không khí thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016, nhân dân huyện Gia Viễn còn có sự quan tâm dành cho ngày hội lớn: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Gia Viễn tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

MTTQ huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu H ĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TM

Với các đơn vị, địa phương trong huyện, công tác bầu cử đã trở thành một nội dung quan trọng trong thời điểm hiện nay.

Công an huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử cho các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố trên địa bàn.

Thông qua việc triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện đã phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử tại các khu dân cư.

Đối với ủy ban MTTQ huyện, ngày 16-3 vừa qua đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bám sát quy trình, các bước của công tác bầu cử, với chức năng MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử, ủy ban MTTQ huyện đã tích cực triển khai các phần việc liên quan: tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, nhận bàn giao hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 từ ủy ban bầu cử huyện, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai…

Qua kết quả bước đầu thực hiện công tác bầu cử cho thấy: Tại 36 cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND huyện đã tích cực chủ động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng pháp luật và thời gian theo quy định, giới thiệu đủ số lượng, đúng thành phần và cơ cấu theo phân bổ.

Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn; đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ.

Biểu quyết tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị lãnh đạo mở rộng của tất cả những người được giới thiệu ứng cử đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm.

Hiện nay, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, MTTQ các cấp trong huyện đang tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại cấp huyện, ủy ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên, 4 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử gồm: tiểu ban nhân sự, tiểu ban thông tin-tuyên truyền, tiểu ban an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay sau khi được thành lập đã nhanh chóng đi vào hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng quy định.

Trên cơ sở ủy ban bầu cử ban hành quyết định phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của huyện, Gia Viễn đã thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 với 76 thành viên.

Đối với cấp xã, ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập các Ban bầu cử theo đúng luật định với tổng số 1.210 thành viên.

Từ ủy ban bầu cử huyện cho đến ủy ban bầu cử cấp xã đều tích cực triển khai các công việc phục vụ cho cuộc bầu cử như: phân công nhiệm vụ các thành viên, cấp phát tài liệu, chỉ đạo tập trung tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương...

Trao đổi với đồng chí Bùi Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện Gia Viễn được biết thêm: Hiện nay ủy ban bầu cử huyện đang chỉ đạo các tiểu ban, các đồng chí thành viên ủy ban bầu cử huyện tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc được phân công.

Trong đó, chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử.

Chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở để mọi vụ việc đều được giải quyết ngay từ nơi phát sinh, không để đơn thư kéo dài, vượt cấp. Đến thời điểm này, tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh đó, ủy ban bầu cử huyện cũng chỉ đạo ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách sơ bộ cử tri trên địa bàn, rà soát hòm phiếu.

Toàn huyện dự kiến có 292 khu vực bỏ phiếu. Đây là những địa điểm nhà văn hóa thôn, xóm, phố thuận tiện cho việc đi lại, tham gia bỏ phiếu bầu cử của người dân.

Từ nay đến ngày bầu cử, ủy ban bầu cử huyện cũng chỉ đạo tiểu ban thông tin-tuyên truyền và các ngành chức năng như: phòng Văn hóa- thông tin huyện, Đài truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản luật về bầu cử, thông tin về các bước của cuộc bầu cử trên địa bàn cũng như quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử…

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với cuộc bầu cử. Đồng thời, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân liên quan đến bầu cử.

Phan Hiếu

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện