Gia Minh: Dồn sức về đích nông thôn mới

Thời điểm này, cùng với 3 xã của huyện Gia Viễn, xã Gia Minh đã, đang hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2019.

Gia Minh: Dồn sức về đích nông thôn mới

Diện mạo nông thôn Gia Minh hôm nay.

Cùng với các xã Gia Phong, Gia Sinh, Gia Lạc, thì Gia Minh được xem là địa phương khó khăn nhất nhì ở vùng hữu ngạn sông Hoàng Long. Đặc biệt, những năm có mưa to, bão lớn, nước lũ dâng cao, xã Gia Lạc và Gia Minh là nơi gần đập tràn Lạc Khoái hơn cả, nên chịu sức tàn phá của thiên nhiên đầu tiên. Với điều kiện khó khăn về tự nhiên đó, khi bước vào xây dựng NTM, Gia Minh có xuất phát điểm rất thấp. 

Năm 2011, Gia Minh chỉ có 3 tiêu chí đạt theo chuẩn NTM. Các tiêu chí còn lại cần có một nguồn lực vật chất rất lớn mới thực hiện được. Tuy nhiên, xác định thành công trong xây dựng NTM sẽ làm thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Gia Minh đã nêu cao quyết tâm thực hiện.

Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tiến hành rà soát thực trạng các lĩnh vực theo tiêu chí NTM và lập đề án xây dựng NTM theo phương châm "tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời phát huy nội lực, khơi dậy tiềm lực" để huy động sự chung sức, đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền đến nhân dân thực hiện tốt từng tiêu chí. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và cách thức xây dựng NTM được quan tâm thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt. Vì vậy, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong xã đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng nhiều công trình dân sinh có ý nghĩa và thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Sau gần 8 năm nỗ lực thực hiện, đến tháng 2/2019, xã đã hoàn thành 14/20 tiêu chí, tăng 11 tiêu chí. Nhiều tiêu chí hiện hữu, đã phát huy công năng sử dụng, mang ý nghĩa rất lớn về giá trị kinh tế, xã hội. 

Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp kết nghĩa và sự đóng góp của nhân dân, xã Gia Minh đã tiếp nhận 850 tấn xi măng để nâng cấp, làm mới 6.576 m đường giao thông nông thôn; bê tông hóa, cứng hóa gần 12 km đường liên xã, trục xã, trục thôn (đạt gần 100%), trên 7,3 km đường ngõ xóm (đạt trên 80%) và gần 44 km đường giao thông nội đồng.

Quá trình xây dựng NTM, Gia Minh chú trọng giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. HTX nông nghiệp đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đa dạng hóa các hình thức dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt các khâu dịch vụ về giống, nước, làm đất giúp nông dân có điều kiện thuận lợi và chủ động hơn về thời vụ, yên tâm sản xuất. 

Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản ở địa phương đã đạt gần 53 triệu đồng/ha, tăng 36 triệu đồng/ha so với năm 2010. Do đó, cuối năm 2018, mức thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người (tăng 29,1 triệu đồng) và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,85% xuống còn 4,5%, phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,95% (theo tiêu chí mới).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Gia Minh chia sẻ: Các tiêu chí đã hoàn thành tiếp tục được củng cố, giữ vững. Cùng với đó, từ giờ đến cuối năm, Gia Minh còn phải hoàn thiện 6 tiêu chí. Trong hơn 7 năm qua, Gia Minh đã huy động được 90 tỷ đồng từ các nguồn lực, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 42 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đối với tiêu chí trường học, địa phương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ của Trường mầm non và Trường trung học cơ sở. Đẩy nhanh việc hoàn thiện cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã. Vận động nhân dân thực hiện đề án thu gom và vận chuyển rác thải vào xử lý tập trung tại thành phố Tam Điệp bằng việc đã thành lập tổ thu gom rác thải ở 6/6 xóm, hoạt động thường xuyên ở các địa bàn, tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

Đối với tiêu chí thu nhập, lợi thế của Gia Minh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa xong, nhân dân phấn khởi sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn, UBND xã hướng dẫn cho nhân dân trong các vùng quy hoạch thực hiện các dự án của mình để nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. 

Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích thành lập các doanh nghiệp trên địa bàn xã, phát triển mạnh các mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại và các mô hình nuôi trồng thủy sản, đầu tư vùng giống lúa chất lượng cao, khuyến khích phát triển các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp, thu hút lao động, tăng thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu đến cuối năm 2019, Gia Minh đạt thu nhập bình quân đầu người là 43 triệu đồng/năm.

Được biết, nguồn lực cần tiếp tục huy động để hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, Gia Minh cần khoảng 36 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cần để thực hiện tiêu chí trường học là 14,5 tỷ đồng, cơ sở vật chất văn hóa cần khoảng 14 tỷ đồng, y tế cũng cần trên 7 tỷ đồng. 

Để sớm về đích NTM trong năm 2019, xã Gia Minh đã đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Gia Viễn tạo điều kiện cho đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tạo nguồn lực cho xây dựng NTM. Cùng với đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Gia Minh phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chí, tăng cường đôn đốc, giám sát các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nhanh theo yêu cầu tiến độ chất lượng từng tiêu chí.

Bài, ảnh: Minh Đường