Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2018.

Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và 200 doanh nhân tiêu biểu đại diện cho 1000 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong những năm qua, cùng với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chính sách khuyến khuyến khích phát triển doanh nghiệp, ban hành các cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã có những bước phát triển nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng; cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có chuyển biến tích cực phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh đã được nâng cao. Qua đó ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của doanh nghiệp trên mặt trận phát triển kinh tế.

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp hơn 70% vào tổng thu ngân sách của tỉnh. Góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện Quyết định 140 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các doanh nghiệp đã kết nghĩa với 55 xã đặc thù xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Kết quả này tạo tiền đề, là động lực vững chắc thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong tương lai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, những thuận lợi, thách thức đan xen. Nhiều cơ hội kinh doanh, nhiều thị trường mới được mở ra. Tuynhiên những yếu kém nội tại của nền kinh tế trong nước chậm được khắc phục, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết triệt để. Có thế nói, doanh nghiệp trong nước, trong đó có các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa để vươn lên, phải có nhiều chiến lược dài hạn; đổi mới công nghệ, thiết bị, công tác quản lý, nâng cao tay nghề người lao động mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đồng thời cần tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để tham gia vào các chuỗi giá trị của những ngành, các sản phẩm lớn.

Luôn quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách thuế, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường...để giúp các doanh nghiệp tự tin và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp để vận hành bộ máy nhân lực, nguồn vốn, khoa học công nghệ một cách thông suốt, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn.

Đồng chí cũng nêu rõ: đối với Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Hội, tích cực tham gia vào phản biện, đóng góp xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt các giải pháp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Các cấp, các ngành phải tạo những điều kiện thuận lợi như: đất đai, thủ tục hành chính, việc thực hiện các chính sách của tỉnh đã ban hành. Thực sự cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp đồng tâm hiệu lực, năng động sáng tạo, cố gắng hết mình, vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất và phát triển sản xuất kinh doanh. Và hi vọng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục tích cực đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, cùng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, tiến tới thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 -2020 đã đề ra.

Tại buổi lễ gần 150 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh đã được Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp.

Nguyễn Thơm- Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện