Duyệt phương án hậu phương và khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2009.

Ngày 28/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị duyệt phương án hậu phương và khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2009.

Duyệt phương án hậu phương và khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2009.

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, chủ động phòng chống lụt bão. Ảnh: Đức Lam.

 

 

Để chủ động đối phó với thiên tai năm 2009, Tỉnh đã tiến hành kiện toàn Tiểu ban hậu phương và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn. Xây dựng phương án phòng chống và biện pháp khắc phục hậu quả bão, lũ nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

 

Triển khai thựcc hiện tốt các phương án di dân vùng phân lũ, chậm lũ ở 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn và vùng ven biển ngoài đê Bình Minh II; sơ tán tài sản của nhân dân vùng lụt, bão.

 

Các ngành, địa phương chủ động triển khai tốt lực lư­ợng, phư­ơng tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu hộ đê, di dân và biện pháp khắc phục hậu quả khi bão lũ lụt xảy ra.

 

Triển khai ngay phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất; đảm bảo các nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường và nước sinh hoạt cho nhân dân vùng ngập lụt.

 

Mỗi xã, phường thành lập đội xung kích từ 50 - 100 người có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao, được tập huấn về hộ đê, cứu hộ kết hợp với lực lượng quân đội, công an và thanh niên tình nguyện tham gia ứng cứu kịp thời khi có tình huống cấp bách xảy ra và đảm bảo anh ninh vùng bão lũ…

 

Thanh Chiên

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện