Đợt phim kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Ninh Bình tổ chức đợt phim, được tổ chức từ ngày 22/01/2020 đến ngày 25/02/2020 (tức ngày 28/12/2019 đến ngày 06/01/2020 âm lịch).

Đợt phim kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020

Một buổi chiếu phim phục vụ nhân dân. Ảnh: CTV

Theo đó, các phim được chiếu trong dịp này, bao gồm: Phim tài liệu: "Lão Gàn Hồ Mơ"; "Người xưa khởi nghiệp" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim truyện: "Ngôi nhà yêu thương" do Điện ảnh Việt Nam sản xuất. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục khai thác các bộ phim tài liệu, phim truyện do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây để phục vụ nhân dân.

Cũng trong dịp này, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh triển khai 2 đội chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trong tỉnh, từ ngày 1/2-15/2/2020; trong đó, ưu tiên đặc biệt cho nhân dân các xã miền núi của huyện Nho Quan và các xã, thị trấn nông thôn mới huyện Yên Khánh, mỗi huyện tổ chức từ 10-12 buổi chiếu.

Đợt phim kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020 nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là dịp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong tỉnh.

Hạnh Chi