Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 10 và Đề án 02 tại huyện Kim Sơn

Ngày 10-6, đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về công tác giảm nghèo đến năm 2010 và tiến độ thực hiện Đề án 02 của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 10 và Đề án 02 tại huyện Kim Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một hộ nghèo thuộc đề án 02 tại thị trấn Bình Minh (Kim Sơn). Ảnh: Thế Minh.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy, những năm qua các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, giải quyết được nhiều việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm dần. Năm 2007 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 12,08%, đến năm 2008 đã giảm xuống 10,36%. Huyện đã chú trọng đến công tác giảm nghèo tại 3 xã bãi ngang theo tinh thần Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy và Đề án số 15 của UBND tỉnh.  Trong năm, UBND huyện đã cấp 490 triệu đồng cho 3 xã bãi ngang để hỗ trợ vật nuôi, cây trồng cho các hộ nghèo, chú trọng thực hiện công trình chợ đầu mối thủy sản Kim Đông. Huyện cũng chú trọng đến công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người dân, năm 2008 đã mở 3 lớp dạy nghề đan cói cho nhân dân 3 xã bãi ngang với tổng số học viên tham gia là 210 người. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo mọi điểu kiện để người nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được đi xuất khẩu lao động , đã có 12 người được đi xuất khẩu lao động trong năm 2008...

 

Về kết quả thực hiện Đề án 02, đến ngày 9-6, toàn huyện đã khởi công 259/260 nhà (xây mới 179 nhà, sửa chữa 81 nhà) đạt 99,6% tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ, trong đó đã hoàn thành 259/260 nhà đạt 99,6% kế hoạch toàn giai đoạn, còn 1 hộ ở xã Lưu Phương chưa hoàn thành. Đối với 23 hộ được bổ sung hỗ trợ từ nguồn vốn của Ngân hàng Công thương Việt Nam đến nay đã khởi công 23/23 hộ đạt tỷ lệ 100%, số hộ hoàn thành là 6/23 hộ đạt tỷ lệ 26% kế hoạch. Kinh phí thực hiện Đề án đã được các cấp ngân sách, các quỹ của tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ quy định. Đồng chí Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đã đi khảo sát thực tế 3 hộ gia đình nằm trong diện Đề án 02 tại thị trấn Bình Minh và nắm tình hình công tác giảm nghèo tại xã Kim Trung.

 

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 10 và Đề án 02, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới: Đối với việc thực hiện Đề án 02, huyện phải đôn đốc triển khai thực hiện chậm nhất là đến 30-6 hoàn thành để đảm bảo tiến độ chung của toàn tỉnh, riêng với trường hợp hộ tại xã Lưu Phương giao UBND huyện nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai khởi công xây nhà. Đồng thời tổ chức gắn biển hỗ trợ xây dựng 33 nhà của Ngân hàng Công thương Việt nam đảm bảo thực sự nghiêm túc.

 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo, đồng chí biểu dương huyện, xã đã khắc phục khó khăn, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tìm tòi những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, đường giao thông đến trung tâm các xã bãi ngang tiến độ thi công còn chậm, tỉnh sẽ rà soát và chỉ đạo triển khai sớm đồng thời sẽ giao cho các sở ngành liên quan nghiên cứu giải quyết vấn đề đưa nước ngọt xuống 3 xã bãi ngang đẻ phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân, Đồng chí cũng yêu cầu huyện khảo sát lại diện tích, hiệu quả trồng cây ngô tại 3 xã bãi ngang để có thể nhân rộng mô hình này, góp phần giảm nghèo hiệu quả.

Quỳnh Thu