Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng 10/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bế mạc. Dự Đại hội có đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện khóa XXII.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Hoàng Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đồng chí Lưu Thị Huyền, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Gia Viễn, gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hà Giang Nam được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII gồm 36 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, thống nhất, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII gồm 30 đồng chí (trong đó đại biểu chính thức là 28 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết).

 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII nhiệm kỳ 2020 2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của đại hội.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 16 chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm là: Thu ngân sách năm cuối nhiệm kỳ đạt 220 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm cuối nhiệm kỳ (theo giá thực tế) đạt 70 triệu đồng/năm; Vốn đầu tư toàn xã hội năm cuối nhiệm kỳ 13.454 tỷ đồng; Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đạt 134,6 triệu đồng; Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 0,4%; Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động là 70%; Có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trong nhiệm kỳ kết nạp 650 đảng viên mới trở lên; 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn khóa XXII khẳng định: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân trong huyện tích cực tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, ngay sau Đại hội, các đại biểu, các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những kết quả của Đại hội; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên ở đơn vị, cơ sở mình phụ trách; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động chi tiết và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Mỹ Hạnh - Thu Hằng- Minh Quang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện