Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8

Ngày 7/8, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy chế số 09-QC/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân.

Tham gia phiên tiếp công dân có đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Gia Viễn, thành phố Ninh Bình.

Trong ngày, đã có 8 công dân đến kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến việc GPMB, thu hồi và đền bù, hỗ trợ phần diện tích đất màu xâm canh của người dân một số thôn xã Gia Trung huyện Gia Viễn khi thực hiện dự án xây dựng chùa Bái Đính; một số vấn đề liên quan đến quản lý trật tự đô thị ở phố Mía Đông, phường Ninh Khánh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình thuộc phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình; việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ liên quan đến ngành Y tế.

Sau khi nghe công dân trình bày các nội dung kiến nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi trực tiếp, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các địa phương, sở, ngành có liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung.

Phiên tiếp công dân diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, cởi mở. Cán bộ và công dân đều thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan.

Kết thúc phiên làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến của công dân, đồng thời giao Ban Nội Chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đề nghị các sở, ngành có liên quan cùng các địa phương phối hợp xem xét, rà soát thật kỹ nội dung và việc giải quyết các nội dung công dân kiến nghị, phản ánh. Trên cơ sở đó có giải pháp giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân; làm rõ trách nhiệm đơn vị liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Trường- Đức Lam