Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện Yên Khánh phát triển theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng và thành quả xây dựng huyện qua các thời kỳ, nhất là thành quả và kinh nghiệm sau hơn 20 năm tái lập huyện; chủ động, sáng tạo, nắm bắt điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, có những đột phá.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện Yên Khánh phát triển theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Khánh gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Ảnh: Đức Lam

Năm 2018, Yên Khánh được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu, được vinh danh toàn quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,2%/năm (theo giá so sánh năm 2010); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 12%/năm. 

Dịch vụ phát triển nhanh, giá trị bình quân tăng 9,1%/năm. Thu ngân sách bình quân hàng năm cao gấp 3 lần so với chỉ tiêu Đại hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 2.861,7 tỷ đồng năm 2015 lên 4.468 tỷ đồng năm 2019 và ước đạt 4.751,3 tỷ đồng năm 2020. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp tương đối đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng từ 1.531 tỷ đồng lên 1.693,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác năm 2020 đạt 145 triệu đồng, tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2015. Sản xuất vụ đông tiếp tục được duy trì với diện tích lớn, giá trị sản xuất tăng từ 154,6 tỷ đồng năm 2015 lên 231,4 tỷ đồng năm 2019.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó thể hiện rõ sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn huyện và vai trò chủ thể của nhân dân. Tiếp nối thành quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, thực hiện và nhân ra diện rộng, có sức lan tỏa cao, đi vào chiều sâu. 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM đến hết năm 2019 đạt 4.712,9 tỷ đồng. Hết năm 2017, 18/18 xã đạt xã NTM; thị trấn Yên Ninh được đầu tư phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại với diện mạo mới, đáp ứng yêu cầu là trung tâm của huyện; năm 2018 Yên Khánh đạt chuẩn huyện NTM. 

Từ năm 2019, xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo theo hướng NTM kiểu mẫu, Khánh Thiện là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh đạt xã NTM kiểu mẫu; tháng 6/2020 xã Khánh Thành đạt xã NTM kiểu mẫu toàn diện đầu tiên của tỉnh, với 100% thôn, xóm được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Văn hóa xã hội được đẩy mạnh, phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục các cấp học đều xếp tốp đầu của tỉnh; 2/3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 61/61 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 27 trường đạt chuẩn mức độ 2; Trường THCS thị trấn Yên Ninh được tập trung đầu tư xây dựng theo hướng trường trọng điểm chất lượng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư, nâng cấp. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường; 89,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, khai thác hiệu quả; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lan tỏa sâu rộng; các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra rộng khắp, phong phú. Năm 2019, có 92,3% gia đình văn hóa, 82,4% thôn, xóm, phố văn hóa; hầu hết nhà văn hóa thôn, xóm, phố được lắp đặt các thiết bị, dụng cụ phục vụ nhân dân tập luyện TDTT. 

Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhiều mô hình giúp người nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo được nhân rộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 49 triệu đồng, tăng gấp 1,9 lần năm 2015; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chương trình an sinh xã hội đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia; công tác từ thiện, nhân đạo đã trở thành nếp sống văn hóa, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng dân cư.

Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển theo chiều sâu; nhiều mô hình, cách làm được triển khai, thực hiện hiệu quả; tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế. 

Hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và kỷ luật, kỷ cương; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu. 

Năm 2017, huyện thực hiện thành công làm điểm của tỉnh về sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, xóm tại xã Khánh Trung và Khánh Thiện; năm 2018 hoàn thành việc sắp xếp trong toàn huyện, đảm bảo tinh gọn, giảm hơn 30% về số lượng, nâng cao được hiệu quả hoạt động. Chủ động điều động và luân chuyển 14 đồng chí để thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, gần dân, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được tăng cường, có hiệu quả. 

Hoạt động của HĐND, năng lực quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; luôn được ngành cấp trên đánh giá, suy tôn trong tốp đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất lớn, quan trọng, tạo tiền đề, niềm tin để Yên Khánh vững bước đi lên. 

Trong những năm tới có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng còn không ít những khó khăn, thách thức. Phát huy những thành tựu đạt được những nhiệm kỳ qua,  phương hướng chung nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chủ động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng huyện Yên Khánh theo hướng NTM kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Khánh xác định phải tập trung đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện liên kết trong sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất lớn; tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung ruộng đất; đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; nâng cao giá trị sản xuất vụ đông. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 165 triệu đồng. 

Quy hoạch, phát triển chăn nuôi tập trung quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học, sản phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi đồng bộ, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thu hút đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng ưu tiên những lĩnh vực công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và ngành nghề nông thôn, chú trọng ngành công nghiệp chế biến dựa vào nguồn nguyên liệu có ưu thế của huyện. 

Tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, làm tốt hơn nữa việc khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển; đến cuối nhiệm kỳ thu ngân sách trên địa bàn đạt 205 tỷ đồng.

Tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu; chú trọng các giải pháp sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn huyện có 12 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, 160 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tạo môi trường sống trong lành cho nhân dân và đảm bảo để phát triển bền vững. 

Hai là: Phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa, văn minh trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa; phấn đấu có 93% hộ gia đình, 85% thôn, xóm, phố, 85,5% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. 

Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng đội ngũ quản lý và giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng và nêu gương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phát triển mạng lưới y tế cơ sở; tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có chất lượng.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân số, gia đình và trẻ em, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, văn minh; quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong các khu, cụm công nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao thu nhập của nhân dân; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. 

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và các chế độ đối với các đối tượng chính sách xã hội và người có công; triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2026 đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 1% (không bao gồm hộ nghèo bảo trợ và bệnh hiểm nghèo, rủi ro). 

Ba là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Bốn là: Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, gương mẫu, có năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Một thời kỳ mới đã mở ra, với truyền thống của Đảng bộ và địa phương, cùng với những bài học kinh nghiệm được tổng kết qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Khánh sẽ tiếp tục phát huy sự chủ động, năng động, sáng tạo, nêu cao đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện Yên Khánh phát triển toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phan Thành Công
(Bí thư Huyện ủy Yên Khánh)

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện