Điều chỉnh đối tượng uống bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2023

Hằng năm, Viện Dinh dưỡng cung cấp Vitamin A để triển khai uống bổ sung cho trẻ và bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, ngày 18/4/2023, Viện Dinh dưỡng đã ban hành Công văn số 389/VDD-KHTH về việc chủ động bố trí nguồn kinh phí mua Vitamin A liều cao cấp cho trẻ em và phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng, vì vậy từ năm 2023, tỉnh Ninh Bình không được nhận vitamin A như các năm trước và phải triển khai mua từ nguồn kinh phí địa phương.

Điều chỉnh đối tượng uống bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2023

Cần cho trẻ uống Vitamin A đủ liều để góp phần phòng, chống duy dinh dưỡng.

Tuy nhiên, việc mua sắm Vitamin A từ nguồn kinh phí địa phương chưa thực hiện được. Căn cứ vào số lượng Vitamin A còn lại tại tỉnh Ninh Bình (được Viện Dinh dưỡng cấp trước đó) không đủ triển khai cho toàn bộ trẻ từ 6-36 tháng tuổi trong tỉnh, ngành Y tế thông báo đối tượng uống bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2023 có sự điều chỉnh. 

Theo đó, việc tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và hoạt động cân đo trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2023, tập trung các đối tượng ưu tiên như sau: Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 6-24 tháng tuổi; toàn bộ trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi tại 7 xã và 4 thôn tại huyện Nho Quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; toàn bộ trẻ 24 đến 36 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc 136 xã/phường/thị trấn còn lại; trẻ bị suy dinh dưỡng nặng từ 37 đến 59 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng. 

Để tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và hoạt động cân đo trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2023 đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng; huy động sự tham gia của các Sở, ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh, huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn để tổ chức tốt Chiến dịch. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, đối tượng, địa điểm uống viên nang Vitamin A..., đảm bảo đúng độ tuổi, đúng đối tượng uống..

Tin, ảnh: Hạnh Chi