Diện mạo mới ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Mặc dù huyện Hoa Lư bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, đối diện không ít khó khăn. Song, với quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; miền quê cách mạng Hoa Lư hôm nay đang vững bước trên lộ trình phát triển toàn diện mà vẫn giữ được "nét quê" đậm đà bản sắc.

Diện mạo mới ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Diện mạo nông thôn mới tại xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang (Hoa Lư). ảnh: Trường Giang

Xóm 1, thôn La Mai là một trong ba khu dân cư xây dựng kiểu mẫu của xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Diện mạo nông thôn nơi đây đổi thay từng ngày từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM. Đường làng, ngõ xóm được cứng hóa, sạch sẽ; những ngôi nhà cao tầng khang trang của mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"... tạo nên bức tranh nông thôn sống động. Không chỉ hạ tầng nông thôn đổi thay, nếp sống của người dân nơi đây cũng dần thay đổi theo hướng văn minh đô thị. Trao đổi với ông Bùi Quốc Trị, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, chúng tôi được biết: Xã Ninh Giang về đích xây dựng NTM từ năm 2014, sau đó được lựa chọn làm điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Do đó, ngoài việc triển khai những giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng nông thôn, quan tâm đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao..., qua đó góp phần nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến nay, xóm 1, xóm 2 của thôn La Mai và xóm Đông đã hoàn thành 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Toàn xã đã đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, dự kiến thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn vào quý 4/2020.

Nói đến phong trào xây dựng NTM của huyện Hoa Lư, chúng ta nhớ ngay đến thành tích nổi bật năm 2016, toàn huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM; trở thành huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh Ninh Bình, và là một trong những huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 558 ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để có được thành quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoa Lư đã tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Trước tiên, huyện coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia các hình thức tổ chức sản xuất, dồn điền đổi thửa, đóng góp các nguồn lực, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa...; linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn của huyện; chủ động đề ra cơ chế, chính sách hỗ trợ và quyết định các giải pháp tổ chức thực hiện; vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí. Với quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong phương pháp thực hiện, nhất là được nhân dân đồng tình ủng hộ, nên tiến độ hoàn thành các tiêu chí được thực hiện rất nhanh. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, từ chỗ chỉ đạt 5-6 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người ở mức 12,05 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 12,35%, đến năm 2016, tất cả các xã trong toàn huyện đều hoàn thành 19/19 tiêu chí, nổi bật là: Kết cấu hạ tầng đồng bộ, điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét; thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; bình quân thu nhập trên 1ha canh tác đạt trên 88 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%; an ninh trật tự được đảm bảo; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM đạt cao. Huyện đã huy động nguồn lực trên 4.500 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.400 tỷ đồng, doanh nghiệp ủng hộ 249 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.300 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM, trong giai đoạn 2017-2020, huyện Hoa Lư đã tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị với các nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư, hoàn thiện kết cấu tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường văn hóa được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu đến hết năm 2020, có ít nhất từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục với mục tiêu mới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoa Lư đã triển khai những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện. Đó là đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao (Ninh Giang, Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Hòa, Ninh An, Trường Yên...) và các khu du lịch cộng đồng Homestay (Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Trường Yên....) để thu hút các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, phát triển du lịch, dịch vụ một cách bền vững; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh dịch vụ, du lịch gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao; giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Thực hiện những giải pháp toàn diện, hiệu quả để giữ vững và phát huy thành tựu xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã có 7 khu dân cư, 1 xã (Ninh Giang) đạt đủ tiêu chí chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020, có thêm 8 thôn, 1 xã (Ninh Mỹ) đạt đủ tiêu chí chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,68%. Xây dựng NTM thực sự đã đem lại cho huyện Hoa Lư một nguồn sức sống mới, diện mạo mới, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đô thị tương lai, trở thành một trong những miền quê đáng sống.

Thái Học