Đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với thuốc Alphachymotrypsin

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.

Đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với thuốc Alphachymotrypsin

Một loại thuốc chứa Alphachymotrypsin.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, gày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược có công văn yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc cập nhật cách ghi chỉ định của thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hướng dẫn trong chuyên luận Alphachymotrypsin của Dược thư quốc gia năm 2015. Cụ thể, các đơn vị ghi: "Chỉ định: điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng." Lộ trình yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc phải cập nhật chỉ định của thuốc trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký công văn trên. Ngày 30/1/2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thanh toán thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo chỉ định nêu tại công văn nêu trên của Cục Quản lý Dược. Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản trên, Bộ Y tế nhận được nhiều văn bản kiến nghị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các doanh nghiệp đề nghị giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi do loại thuốc Alphachymotrypsin đã trúng thầu tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh và đã, đang được sử dụng cho người bệnh phù hợp với chỉ định của tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Liên quan đến các nội dung trên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, các thuốc được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành đều đã được đánh giá về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình lưu hành thuốc, Bộ Y tế thường xuyên cập nhập, bổ sung các thông tin liên quan đến an toàn, hiệu quả của thuốc để phù hợp với hướng dẫn chuyên môn, thông báo cập nhật của cơ quan quản lý dược các nước. Việc cập nhật, bổ sung này nhằm hòa hợp với các quy chuẩn quốc tế để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả hơn, không có nghĩa các thuốc trước khi cập nhật cần phải rút giấy đăng ký lưu hành hoặc không được lưu hành trừ các trường hợp rút giấy đăng ký lưu hành hoặc đình chỉ lưu hành theo quy định tại Luật dược. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thuốc đã trúng thầu, đã sử dụng đúng chỉ định tại hướng dẫn sử dụng của thuốc trước ngày cập nhật thông tin theo lộ trình do Bộ Y tế hướng dẫn để có thời gian chuyển tiếp cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Việc hướng dẫn thanh toán bảo hiểm thuốc như công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thống nhất với lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn sẽ gây khó khăn cho các cở sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao đổi, thống nhất với Bộ Y tế trước khi ra các văn bản thông báo, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyên môn để tránh gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: truy thu các chi phí đã thanh toán, dừng thanh toán thuốc đã trúng thầu, dừng cung ứng thuốc đang tiến hành cung ứng theo kết quả thầu, thương thảo giảm giá theo giá trúng thầu trung bình… để đảm bảo các hướng dẫn phù hợp với các qui định hiện hành liên quan, chức năng, nhiệm vụ và thống nhất trong quá trình thực hiện…

Nguồn: Thùy Giang/vietnamplus.vn