Đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy nổ trong các cụm công nghiệp

Công nghiệp được xác định là một trong hai ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình. Chính vì vậy, trong những năm qua việc mở rộng quy mô các Cụm công nghiệp (CCN) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của các nhà đầu tư hạ tầng cũng như nhà đầu tư thứ cấp tại các CCN vẫn còn nhiều hạn chế, cần khắc phục sớm để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và con người khi xảy ra hỏa hoạn.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy nổ trong các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Gia Phú (Gia Viễn) đã được thẩm duyệt về phương án PCCC.

Theo quy hoạch, đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ có 25 CCN với tổng diện tích là 946,3ha. Để các CCN đạt hiệu quả cao, tất cả các CCN trên địa bàn đã bàn giao về Sở Công thương quản lý. Đối với việc xây dựng hạ tầng, đến nay đã có 18/25 CCN được chấp thuận đầu tư hạ tầng, trong đó Trung tâm khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển CCN, Sở Công thương làm chủ đầu tư hạ tầng 7 CCN và Sở Công thương đã thu hút được các doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng cho 11 CCN. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 13 CCN đi vào hoạt động thu hút 75 dự án và 96 hộ cá thể đang hoạt động trong các CCN với nguồn vốn đầu tư đạt 11.190 tỷ đồng, thu hút trên 46.000 lao động.

Ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển CCN cho biết: Từ khi các CCN đi vào thu hút đầu tư, đơn vị đã thường xuyên nắm bắt quá trình đầu tư hạ tầng, theo dõi công tác PCCC tại các dự án trong CCN để báo cáo UBND tỉnh. Nhìn chung, các CCN đã được chủ đầu tư hạ tầng làm đường giao thông, cấp điện, cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt kết hợp với chữa cháy.

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện các quy định về PCCC còn nhiều hạn chế, mới có 3/13 CCN là Gia Vân, Gia Phú (Gia Viễn), Khánh Thượng (Yên Mô) được thẩm duyệt về PCCC. Các CCN còn lại hầu hết chưa thi công hoàn thiện hạng mục cấp nước chữa cháy, chưa thành lập đội PCCC chuyên ngành cũng như chưa đầu tư trang thiết bị về PCCC đầy đủ theo quy định, chưa lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC.

Để làm tốt công tác PCCC trong các CCN, thời gian qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển CCN (Sở Công thương), công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy cơ cháy nổ cao, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong các CCN thực hiện các giải pháp, biện pháp an toàn về PCCC.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho lực lượng làm công tác PCCC ở cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Tăng cường phối hợp với Sở Công thương để yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các CCN hoàn thiện đầy đủ hạ tầng về PCCC, thành lập đội PCCC chuyên ngành cũng như trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC theo đúng quy định để đáp ứng yêu cầu PCCC tại các CCN trong tỉnh.

 Nguyễn Thơm