Đảng bộ các xã: Xích Thổ, Gia Vân, Trường Yên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 25/3, Đảng bộ các xã: Xích Thổ (Nho Quan), Gia Vân (Gia Viễn), Trường Yên (Hoa Lư) đã khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự.

Đảng bộ các xã: Xích Thổ, Gia Vân, Trường Yên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xích Thổ. Ảnh: X.T

*Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xích Thổ lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Nho Quan; đại diện các xã, thị trấn trong huyện... và 166 đại biểu chính thức đại diện cho các đảng viên trong toàn đảng bộ.

 Đây là đơn vị được huyện Nho Quan chọn tổ chức đại hội điểm, đồng thời thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ huyện.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Xích Thổ đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt các điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp với lợi thế đồi rừng.

Giá trị sản xuất đến năm 2019 đạt trên 72,4 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao; năm 2017, Xích Thổ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra gần 3 năm); năm 2019 có 1 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, toàn xã còn 3,86% hộ nghèo, giảm 2,34% so với đầu nhiệm kỳ.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được nâng lên, nhiều năm liền đạt đơn vị thi đua xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

 Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 họp hội nghị lần thứ nhất, giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mạnh Tuấn

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo đó, đồng chí Bùi Đắc Dương trúng cử chức vụ Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao (100%).

Tiếp đó, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ đại biểu vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2020- 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiến hành ra mắt Ban Chấp hành, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội cũng thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc Đại hội.

Trước đó, trong phiên trù bị chiều ngày 24/3, Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các chi bộ trực thuộc vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Thống nhất nghi thức khai mạc Đại hội; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu Đại hội; chia tổ tiến hành thảo luận.

* Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Vân (Gia Viễn) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là đơn vị được chọn thực hiện điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ xã tại đại hội cấp cơ sở của huyện Gia Viễn. Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

d

Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.G

Cùng dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Gia Viễn cùng 134 đại biểu đại diện cho gần 400 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đant bộ đã cơ bản hoàn thành 7/7 mục tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Trong 5 năm qua đã có 80% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã 5 năm liền được công nhận đạt trong sạch vững mạnh, có 4 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa từ năm 2016, giảm từ 9,7 thửa/hộ xuống còn 2,5 thửa/hộ. Nhờ đó, đến nay đã có 80% diện tích thu hoạch bằng máy gặt; góp phần giảm thiểu công lao động cũng như chi phí trong sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Nuôi trồng thủy sản được thực hiện theo quy hoạch, với 15 ha đầu nhiệm kỳ, nay tăng lên 55 ha thủy sản và xen canh mô hình lúa cá.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm tạo điều kiện phát triển công nghiệp trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để xây dựng Cụm công nghiệp Gia Vân với tổng diện tích 79,74 ha; đến nay trên địa bàn xã có 14 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động.

Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Tháng 12/2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Vân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định công nhận xã đạt chuẩn mông thôn mới kiểu mẫu.

Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân nhiều mặt được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, đến năm 2020 địa phương không còn hộ nghèo (tỷ lệ này năm 2015 là 2,8%). Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Ban Chấp hành đảng bộ xã; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời thảo luận, biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động. 

*Ngày 24 và 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Yên đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Đường

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Đường

Dự đại hội có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoa Lư cùng 165 đại biểu đại diện cho trên 500 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát huy lợi thế là xã nằm trong vũng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; quan tâm tạo điều kiện phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả.

Nhờ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 60 triệu đồng/người/năm, vượt 50% so với mục tiêu đại hội đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,44%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh- quốc phòng được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Trong 5 năm, đã kết nạp được 75 đảng viên; Đảng bộ xã 4 năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội có nhiều đổi mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và văn kiện đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Trường Yên tiếp tục lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã NTM kiểu mẫu trong tốp đầu của huyện.

Một số chỉ tiêu cụ thể là: phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2% (theo tiêu chí mới); đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVIII gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thế Vịnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của đại hội.

 

Xuân Trường - Duy Hiền- Thùy Phương