Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 31/5, Hội Nông dân huyện Yên Mô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Mô cùng 168 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 19.000 hội viên nông dân toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Yên Mô có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Đại hội đại biểu lần thứ VI đề ra.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã phát triển được hơn 3.300 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên hơn 19.000 hội viên, đạt tỷ lệ 72% so với hộ nông dân, tăng 1,5% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2023 2028
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Các phong trào, cuộc vận động, chương trình được các cấp Hội phát động, lan tỏa  trở thành phong trào thi đua sôi nổi như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và các mô hình dân vận khéo... Tiêu biểu nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hàng năm có trên 11.000 hộ nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 4.000 hộ đạt danh hiệu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân như: mô hình trồng đào phai của nông dân xã Yên Thắng; mô hình nuôi cá nước ngọt tại xã Khánh Thượng; mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Yên Thái...

Các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân của các cấp Hội được đẩy mạnh. Về nguồn vốn, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 4.400 lượt hội viên nông dân trong huyện được vay gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổ chức gần 1.400 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế cho trên 135.000 lượt hội viên, nông dân. Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 1 tỷ đồng.

Qua các phong trào, vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, là nòng cốt trong các phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới. Góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII đề ra.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu như: 100% hội viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội, được tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh; 100% cơ sở Hội, 90% chi hội trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới từ 3.000 hội viên trở lên; 35% số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập mới 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 2 chi hội nông dân nghề nghiệp...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Mô khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 24 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2023 2028
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Tin, ảnh: Thái Học