Đã trồng trên 1.300 ha cây màu các loại

Đến ngày 9-7, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã làm được 36.241/38.192 ha đất và gieo cấy 19.188,6 ha lúa mùa.

 

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, các huyện, thành phố, thị xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị trồng được 1.353,4 ha cây mầu các loại, trong đó: Đậu tương 1.030 ha, ngô 248 ha, lạc 18,4 ha, khoai lang 5 ha, rau đậu các loại 52 ha.

Diện tích đậu tương trồng chủ yếu ở Yên Khánh 596 ha, Yên Mô 356 ha, Hoa Lư 15 ha; ngô: Nho Quan 209 ha, thành phố Ninh Bình 15 ha, thị xã Tam Điệp 24 ha; lạc ở Thị xã Tam Điệp 16 ha, thành phố Ninh Bình 2,4 ha...

 

Trường Sinh

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện