Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Chiều 17/3, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác công đoàn giai đoạn 2020-2023 với LĐLĐ các địa phương có khu công nghiệp trên địa bàn gồm: LĐLĐ thành phố Ninh Bình, Yên Khánh và Gia Viễn.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: Trường Giang

Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp trong việc tuyên truyền, tập huấn và hoạt động xã hội; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến người lao động và doanh nghiệp; đồng thời phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, báo cáo.

Các hoạt động phối hợp được triển khai trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời đảm bảo được tính kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị được triển khai hiệu quả sẽ góp phần quan trọng đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tham gia giải quyết những phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở, ổn định tình hình lao động sản xuất...

Đào Duy

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện