Cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng

Với tình hình sản xuất, kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cùng với các chính sách tổng thể của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, ngành ngân hàng Ninh Bình đã chủ động triển khai những biện pháp thiết thực đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho sản xuất và tiêu dùng nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, qua đó góp phần ổn định nền kinh tế ở địa phương.

Cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Minh Khôi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho biết: Thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN về rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của từng khách hàng để có biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thiết lập đường dây nóng và cử cán bộ phụ trách 24/24 nhằm kịp thời tiếp nhận những giải đáp, vướng mắc của khách hàng liên quan đến các gói, các chương trình hỗ trợ của ngành ngân hàng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị. 

Đến nay, Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Ninh Bình đã triển khai đến 100% các sở, ngành trong tỉnh về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phí, lệ phí hành chính công. 

Cũng theo chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện giảm phí, lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng. Thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ, biểu phí, lãi suất, kết quả đổi mới, cải tiến quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng... tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có cơ sở tiếp cận, lựa chọn dịch vụ với chi phí phù hợp và có cơ sở để giám sát chất lượng dịch vụ. 

Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 2-7 ngày so với quy định.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, 5 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 46.374 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2020 đạt 76.182 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. 

Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 17.450 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng dư nợ, tăng 2,7% so với đầu năm; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 13.171 tỷ đồng, chiếm 17,3%/tổng dự nợ, giảm 3,4% so với đầu năm; dư nợ cho vay chính sách ước đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm 3,1% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 3,2% so với đầu năm.

Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến hết tháng 5 đã xác định số dư nợ khách hàng bị thiệt hại là 3.991.866 triệu đồng và đã hỗ trợ cho khách hàng bằng các hình thức như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 236 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại là 1.060.002 triệu đồng. 

Đồng thời miễn, giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ cho 23 khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi suất là 219.814 triệu đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 273 triệu đồng. Ngoài ra các ngân hàng đã cho vay mới 1.138 khách hàng với số tiền 1.122.121 triệu đồng. Nhiều ngân hàng đã xây dựng các chính sách riêng áp dụng cho các khách hàng trong giai đoạn hiện nay nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Văn bản số 246/UBND-VP6 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Cùng với các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tốt các chương trình tín dụng theo quy định. 

Theo đó, chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp đến nay đã hỗ trợ cho 210 doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 4.480 tỷ đồng.

Dư nợ đến nay đạt 2.620 tỷ đồng; Chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đạt dư nợ là 13.251 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm, chiếm 18% tổng dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; Chương trình cho vay bình ổn thị trường đến nay đã cam kết hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp với số tiền 124 tỷ đồng, dư nợ cho vay đã đạt 81 tỷ đồng. 

Ngoài ra, dư nợ cho vay theo Quyết định 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp là 45 tỷ đồng với 181 khách hàng còn dư nợ, số tiền lãi suất được hỗ trợ là 1.102 triệu đồng...

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn