Chứng khoán toàn cầu mất hơn 16.000 tỷ USD

Ngày 3/11, Standard&Poor (S&P) cho biết, 52 thị trường chứng khoán trên thế giới đã mất 5.790 tỷ USD trong tháng 10 năm nay, đưa tổng thiệt hại trong 10 tháng qua lên con số 16.220 tỷ USD.

Trước đó, trong tháng 9, các thị trường này cũng đã mất 4.000 tỷ USD. Tháng 10, các thị trường chứng khoán Mỹ đã thiệt hại 2.270 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng thiệt hại của các thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số chứng khoán đã giảm 18%, so với mức giảm trung bình của thế giới là 20,7%

 

Theo TTXVN 

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện