Chính phủ tham vấn các chuyên gia kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các chuyên gia kinh tế trong nước góp ý cụ thể về nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội trong thời gian tới, nhất là về quản lý tiền tệ, đầu tư, các vấn đề về xuất khẩu; và an sinh xã hội.

Ngày 13/9, tại cuộc tọa đàm đánh giá thực trạng nền kinh tế Việt Nam, triển vọng những tháng cuối năm nay và năm 2009 giữa thường trực Chính phủ với các chuyên gia kinh tế trong nước, Thủ tướng nêu rõ năm 2008, nền kinh tế thế giới suy thoái, giá cả và lạm phát lan rộng toàn cầu buộc nhiều quốc gia trên thế giới phải điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế.  Từ đó, Chính phủ đã thảo luận, nhìn nhận và quyết định điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, trong đó, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý khoảng 7%.  Thủ tướng khẳng định, với 8 nhóm biện pháp được triển khai quyết liệt và đồng bộ, tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng qua bước đầu có chuyển biến tích cực. Nổi bật là trong tháng 8 và 8 tháng sản xuất công nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, xuất khẩu tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao và nhập khẩu được kiểm soát chặt chẽ, chỉ số tăng giá tiêu dùng giảm. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, nhất là qui mô kinh tế còn nhỏ do vậy cả nước phải phấn đấu quyết liệt để đạt mức cao hơn đối với từng chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội.  Tại tọa đàm, các chuyên gia kinh tế trong nước tập trung thảo luận những mục tiêu ưu tiên của năm 2009, các giải pháp cần thiết nhằm đưa lạm phát giảm xuống dưới 10% vào cuối năm tới cũng như tiếp tục giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo, duy trì tăng trưởng hợp lý.

Theo TTXVN

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện