Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình: Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình trực thuộc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh có nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, hàng hóa khác của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh gắn liền với việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng, đủ, kịp thời.

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình: Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

Các cửa hàng thuộc Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn quan tâm phục vụ khách hàng chu đáo. Ảnh: Đức Lam

Ông Ngô Văn Dương, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình cho biết: Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình hiện có 22 cửa hàng xăng dầu và 2 cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh gặp không ít khó khăn ở cả hoạt động bán lẻ và bán buôn, nhượng quyền thương mại do có sự cạnh tranh rất gay gắt.

Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp khác phát triển nhanh chóng về số lượng và ngày càng được nâng cấp mở rộng về mặt bằng... Trong khi số cửa hàng của Chi nhánh chỉ chiếm 10% tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Không những vậy, sự hình thành và phát triển mạnh của các đầu mối phân phối, cung cấp xăng dầu lớn cùng tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có hệ thống kho bể chứa lớn, tranh giành thị trường rất quyết liệt với nhiều chính sách ưu đãi đã làm tăng áp lực cạnh tranh.

Trước tình hình đó, Chi nhánh đã xây dựng chiến lược phát triển cụ thể và triển khai các giải pháp nhằm giữ vững thị phần, tăng sản lượng bán hàng; quan tâm hoàn thiện xây dựng chuẩn về cơ sở vật chất; đảm bảo về chất lượng và số lượng hàng hóa; giữ vững thương hiệu Petrolimex.

Trong hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn bám sát mục tiêu kế hoạch, công tác điều hành của Công ty, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để có cơ chế bán hàng linh hoạt trong từng thời điểm, đối với từng đối tượng khách hàng, đảm bảo ổn định thị trường và có tính cạnh tranh, đạt hiệu quả về lợi nhuận, vừa giữ được khách hàng, vừa gia tăng sản lượng bán hàng. Chi nhánh chủ động và quyết liệt trong bảo vệ nhãn hiệu, ứng dụng nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn một cách nhất quán.

Ngoài thực hiện thương hiệu Petrolimex đã đăng ký bản quyền từ tháng 8 năm 2019, toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh cũng thực hiện đổi tên, đặt lại biển hiệu thống nhất và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Chi nhánh luôn xác định nhiệm vụ công tác thuế tại đơn vị trong điều kiện hoạt động kinh doanh xăng dầu còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo Công ty luôn ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, thường xuyên chỉ đạo kịp thời, tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công nhân viên về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp nói chung và của công dân nói riêng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, kịp thời nắm bắt, không ngừng cập nhật và phổ biến các chính sách, chế độ mới đến người lao động.

Mặt khác, Chi nhánh nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực thành phố Ninh Bình - Hoa Lư trong việc áp dụng phần mềm quản lý tiên tiến để thực hiện tốt quản lý nội bộ, phần mềm quản lý cửa hàng, sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn thông thường...

Qua đó, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên, nộp đầy đủ kịp thời ngân sách Nhà nước theo quy định. Năm 2018, tổng sản lượng xăng dầu Công ty xuất bán trên 78 nghìn m3, doanh thu đạt 1.123 tỷ đồng và nộp ngân sách 181,6 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2019, Chi nhánh đã xuất bán trên 60 nghìn m3 xăng dầu, doanh thu đạt 786 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 179,3 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh doanh, phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt 206 tỷ 260 triệu đồng.

Với những nỗ lực trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, vừa qua Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình là một trong 113 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được vinh danh, khen thưởng vì thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước trong năm 2018. Đây là động lực quan trọng để Chi nhánh tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Giáng Hương