Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 20/6, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự có: đại diện Hội thơ Đường luật Việt Nam; lãnh đạo CLB thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; các Chi hội thơ Đường luật các tỉnh Hà Nam, Nam Định; một số CLB thơ Đường luật tỉnh Thanh Hóa; các chi nhánh thơ Đường luật các huyện, thành phố trong tỉnh...

Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023

Ra mắt Ban chấp hành chi hội Thơ Đường luật tỉnh.

Thơ Đường luật là thể thơ xuất xứ từ Trung Hoa thời nhà Đường, được du nhập vào Việt Nam, tồn tại, phát triển mạnh cùng với sự tồn tại của khoa cử Nho học thời phong kiến. Tuy là thể thơ có nguồn gốc ngoại nhập nhưng các sáng tác  thơ Đường luật của Việt Nam thời phong kiến đã phần nào Việt hóa, chỉ chịu ảnh hưởng về mặt hình thức, thể loại nhưng nội dung lại mang đậm tư tưởng, tâm hồn của dân tộc Việt. Do vậy, từ lâu thơ Đường luật trở thành một phần di sản tinh thần trong văn hóa truyền thống của người Việt.  

Tại Ninh Bình, có một bộ phận không nhỏ người yêu thơ, ham thích sáng tác thơ theo thể Đường luật, nhiều câu lạc bộ thơ Đường đã ra đời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người yêu thơ Đường. Cách nay hơn một năm, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình đã thành lập và tổ chức lễ ra mắt với số lượng ban đầu có 41 hội viên sinh hoạt ở 8/8 huyện thành phố trong toàn tỉnh.

Trong hơn một năm hoạt động, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình đã phát triển hội viên lên con số hơn 60 người. Sự ra đời Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình giúp quy tụ, khơi dậy phong trào chơi thơ, sáng tác thơ Đường tại nhiều địa phương trong tỉnh.  

Chi hội đã chủ trì việc biên tập, cho ra đời 2 tập thơ chung sáng tác theo thể Đường luật với hàng trăm thi phẩm của nhiều hội viên. Ngoài ra nhiều hội viên còn có thơ được tuyển chọn in chung tại tuyển thơ Hoa Lau của CLB thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.  

Câu lạc bộ thơ Đường luật tại các huyện Yên Khánh, thành phố Tam Điệp đã cho ra đời hàng chục tuyển tập với hàng ngàn bài thơ. Các sáng tác ngày càng có chất lượng, chuẩn về niêm luật, phong phú về đề tài, cấu tứ, ngôn ngữ. Các sáng tác cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của các hội viên, góp phần bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống.

Đại hội Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023 đã bầu Ban Chấp hành chi hội gồm 7 người, bà Nguyễn Thị Minh Đức được bầu làm Chủ tịch Chi hội thơ Đường luật tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2023.  

Tin, ảnh: Mai Phương