Chi hội NSNA Ninh Bình tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 27/8, Chi hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự có: Nghệ sỹ Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam; lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Ninh Bình; 11 hội viên Chi hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Bình…

Chi hội NSNA Ninh Bình tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014-2019

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tích quan trọng: Đội ngũ nhiếp ảnh của chi hội trưởng thành nhanh chóng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước và sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đạt nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế. Số hội viên Trung ương từ nhiệm kỳ 2chỉ có 5 hội viên song trong qua 5 năm (2009-2014) đã phát triển lên con số 11 hội viên…

Nhiều nghệ sỹ có những đóng góp tích cực như: Bình Nguyên, Bùi Tuấn Hải, Đinh Ngọc Khánh, Ninh Mạnh Thắng, Dương Duy Khang, Vũ Đức Phương, Thanh Hải…Chi hội được đánh giá có hoạt động mạnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phương hướng trong nhiệm kỳ 2014-2019 Chi hội đề ra là vận động và phát triển thêm lực lượng hội viên của tỉnh, phấn đấu bồi dưỡng từ 3 đến 5 hội viên của tỉnh được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam; thực hiên tốt "quy tắc đạo dức nghề nghiệp của hội viên" do Hội NSNA Việt Nam đề ra; tăng cường hoạt động giao lưu với các chi hội bạn…

Đại hội đã bầu BCH Chi hội khóa mới (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 3 người.

Phương Nam