Chi cục quản lý đê điều và PCLB triển khai nhiệm vụ năm 2009

Sáng 14/1, Chi cục quản lý đê điều và PCLB tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009.

Chi cục quản lý đê điều và PCLB triển khai nhiệm vụ năm 2009

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho tỉnh về đê điều và PCLB, đồng thời là văn phòng của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Chi cục quản lý đê điều và PCLB đã năm bắt kịp thời diễn biến tình hình, chủ động tham mưu cho tỉnh về PCLB&TKCN năm 2008; tham mưu cho Sở về tăng cường quản lý nhà nước ở lĩnh vực đê điều; chủ động tham mưu cho các cấp về vận hành tràn Đức Long - Gia Tường, tràn Lạc Khoái; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các tuyến đê…

 

Thành tích nổi bật của Chi cục năm 2008 là: công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đê điều ngày một tốt hơn, xử lý được nhiều vụ vi phạm luật đê điều. Công tác PCLB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống, tham mưu đúng, kịp thời, không để xảy ra vỡ đê. Kêu gọi được nguồn vốn đầu tư lớn, nhằm nâng cấp các tuyến đê và đã triển khai thi công nhiều tuyến đê quan trọng…

 

Năm 2009, Chi cục xác định: nâng cao vai trò quản lý nhà nước về đê điều và công tác PCLB; đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân, thực hiện phương châm "chủ động phòng tránh- đối phó kịp thời- khắc phục khẩn trương"; tổ chức tổng kiểm tra phương tiện, vật tư tại chỗ phục vụ công tác PCLB; chủ động kêu gọi đầu tư để củng cố các công trình đê điều ngày một vững chắc hơn; thực hiện xong dự án quy hoạch đê điều và phòng chống lũ cho sông Hoàng Long; tăng cường kiểm tra đê, kè, cống và các công trình phục vụ PCLB…

 

Tin, ảnh: Đinh Chúc