Chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình

IV. Hoạt động của Năm Du lịch quốc gia

1.8. Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"

- Thời gian: Quý II/2020;

- Địa điểm: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Khu du lịch sinh thái Tràng An;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Du lịch;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND huyện Hoa Lư, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, các đơn vị liên quan.  

1.9. Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm

- Thời gian: Dự kiến Quý II/2020;

- Địa điểm: Thành phố Ninh Bình;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương có liên quan.

1.10. Tổ chức giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình

- Nội dung: Mời các đơn vị nghệ thuật nước ngoài (thành phố Asan, Hàn Quốc; tỉnh U-Đôm-Xay, Cộng hòa DCND Lào), các tỉnh trong nước (Tuyên Quang, Bạc Liêu, Cà Mau) và các tỉnh có di sản thế giới;

- Thời gian: Quý II/2020; Địa điểm: Tỉnh Ninh Bình;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thành viên BTC địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2020.

1.11. Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn

- Thời gian: Tháng 08/2020;

- Địa điểm: Vườn Quốc gia Cúc Phương, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

- Cơ quan chỉ đạo: BTC Trung ương và BTC địa phương;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Nho Quan, Ban Quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

(còn nữa)