Cảnh báo giả mạo giấy tờ, con dấu của Ngân hàng Nhà nước

Để ngăn chặn những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra đối với các tổ chức, cá nhân, Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo phát hiện một bản sao văn bản giả mạo giấy tờ, con dấu của NHNN.

Theo đó, NHNN đã nhận một bản sao quyết định mang số 0725/QĐ-NHNN ngày 12/4 về việc cho phép thành lập Công ty TNHH tài chính một thành viên Delaware Việt Nam. NHNN khẳng định đây là văn bản giả.

NHNN đề nghị các tổ chức và cá nhân nâng cao cảnh giác và thông tin kịp thời đến các cơ quan pháp luật để ngăn chặn những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra từ hành vi giả mạo trên.                                                                                              Theo Hiệp hội NHVN