Cần sự bắt tay, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch để tăng sức cạnh tranh

Trong những năm gần đây du lịch Ninh Bình phát triển hết sức mạnh mẽ, Ninh Bình trở thành "điểm đến" hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là sau khi Tràng An trở thành Di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam á.

Cần sự bắt tay, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch để tăng sức cạnh tranh

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều công trình phục vụ du lịch, hệ thống dịch vụ, nhà hàng khách sạn bổ trợ được hình thành làm thay đổi diện mạo, tạo các điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách. Tuy nhiên, hiện tại các cơ sở dịch vụ du lịch này chưa có sự đồng đều về chất lượng. Đâu đó vẫn còn tình trạng kinh doanh chụp giật, cạnh tranh không lành mạnh, chưa phát triển theo một quy hoạch, hoạch định tổng thể. Về lâu dài, tôi cho rằng các doanh nghiệp du lịch cần bắt tay với nhau để thống nhất cách làm, điều phối hoạt động một cách hợp lý cũng như giám sát lẫn nhau, có như vậy mới tăng được hiệu quả khai thác, phát huy xứng đáng các tài nguyên du lịch của địa phương.

Ông Hoàng Bình Minh

Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Ninh Bình