Cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh có Công văn số 486/UBND-VP6; Sở Thông tin và truyền thông có Công văn số 1059/STTTT-CNTT ngày 4/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bluezone- "khẩu trang điện tử".

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt, chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng; đăng tải các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

 

Cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid19
Người lao động tại các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nhau cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Các lĩnh vực đặc thù như: giáo dục, du lịch, giao thông… yêu cầu Sở chủ quản chỉ đạo cụ thể việc cài đặt ứng dụng Bluezone đối với học sinh sinh viên; các nhà hàng, khách sạn, đơn vị lữ hành; hành khách tại các bến tàu, xe…

Đối với UBND các xã, thị trấn, vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đén các hộ dân trên địa bàn quản lý; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn…

Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ nhắn tin thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh khi du khách đến Ninh Bình. Đồng thời, đăng thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên các phương tiện quảng bá, wifi marketing, pannel... của đơn vị.

Triển khai nhắn tin SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại. Yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn khách hàng cài đặt khi đến giao dịch.

PV

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện