Bức tranh dài 2.000m quanh Văn Miếu sắp ra mắt

Bức tranh dài kỷ lục bao quanh tường ngoài của Văn Miếu - Quốc Tử Giám tái hiện những giai thoại thú vị về con người và lịch sử Thăng Long - Hà Nội sẽ được thực hiện từ ngày 4 đến 6/12 .

Bức tranh dài 2.000m quanh Văn Miếu sắp ra mắt

Phác thảo tranh ở tường ngoài Văn Miếu.

Bc tranh do 28 ha sĩ ca Hà Ni, Huế và Thành ph H Chí Minh cùng 2 ngh sĩ người Đức thc hin.

 

Bc tranh 2.000m này s không ging ý tưởng Con đường gm s, bi tác phm được thc hin trên toan, toàn b ni dung được h thng hóa vi 5 mng chính là giai thoi v lch s, danh nhân, văn hóa, thi tiết, dân gian. Trong đó có nhng câu chuyn được truyn tng trong dân gian v chùa Mt Ct, đền Ngc Sơn, chùa Trn Quc... Người khi xướng và đưa ra ý tưởng cho tác phm này là ha sĩ Trn Lâm Bình (sinh năm 1982 ti Qung Bình), th lĩnh nhóm ngh sĩ Art Liberal. T lâu, Bình đã p d án mang tên Hà Ni-nhng giai thoi vi ý tưởng bc tranh khng l kia s tái hin nhng câu chuyn được lưu truyn trong dân gian, s sách v các danh nhân, nhng giai thoi văn hóa, các trò chơi dân gian... Đây là dp để ha sĩ 3 min kết ni nhau trong mt s kin mang ý nghĩa hưởng ng 1.000 năm Thăng Long-Hà Ni. Trong quá trình sáng to, mi người dân, bt k tui tác, gii tính, ngh nghip..., đều có th tham gia v tác phm cùng 28 ngh sĩ các nhóm ni dung khác nhau.

 

 Theo TTVH/Vietnam+