Biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp

Sáng 27/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017-2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Biểu dương điển hình

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; đại biểu, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy...

Báo cáo kết quả thực hiện các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2017-2019 cho thấy: phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà trọng tâm là xây dựng, nhân diện các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, thu được nhiều kết quả tốt.

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 271 mô hình, điển hình bước đầu phát huy được hiệu quả, có sức lan tỏa, nhân dân tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả đã đạt được trong việc xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2017-2019. 

a

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí khẳng định kết quả đó góp phần đưa nông nghiệp của tỉnh giữ được mức tăng trưởng ổn định, phát triển tương đối toàn diện, tạo nền tảng vững chắc góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020. Tập trung hướng về cơ sở, tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; giảm nghèo bền vững; động viên các thành phần kinh tế, huy động được các tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Cần chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua, rút kinh nghiệm, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng những mô hình phát triển nông nghiệp hoặc những cách làm "Dân vận khéo" hiệu quả ở cơ sở.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự tham gia của khối dân vận tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp; thúc đẩy liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, lấy sản xuất nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua và hiệu quả đem lại từ 271 mô hình phát triển nông nghiệp là rất đáng trân trọng, tuy nhiên, những kết quả đạt được cũng mới chỉ là bước đầu.

Để đưa phong trào phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo đối với việc xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp để phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.

Quan tâm rà soát, đưa ra các mô hình kém hiệu quả; lựa chọn đăng ký xây dựng mới các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2019-2021. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các mô hình phát triển nông nghiệp; giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình. Các tập thể, cá nhân điển hình bằng uy tín, kinh nghiệm, khả năng của mình tích cực giới thiệu kinh nghiệm, cách làm mô hình cho nhân dân tham quan, học tập để nhân rộng...

Trong dịp này, có 10 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể, 5 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017-2019.

Xuân Trường - Đức Lam