Bí thư chi bộ gương mẫu, tận tụy

"Gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc" - đó là đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trường Sơn (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) dành cho Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phạm Lâm Tới.

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trường Sơn Phạm Lâm Tới tuổi đời ngoài 60, tuổi Đảng cũng đã trên 30 năm và đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ liên tục từ năm 1993 đến nay.

Thôn Trường Sơn là thôn có địa bàn rộng, dân số đông với gần 400 hộ; chi bộ có 32 đảng viên. Là Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Lâm Tới luôn xác định bản thân phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo để chi bộ luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua phát triển KT-XH của địa phương. Chính vì vậy, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí luôn tôn trọng và phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, gợi mở những vấn đề cốt lõi để đảng viên chi bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến; mọi công việc quan trọng của thôn đều được đưa ra bàn bạc thống nhất trong chi bộ, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện...

Cụ thể như nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân luôn xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng..., do đó Bí thư chi bộ Phạm Lâm Tới cùng cấp ủy chi bộ đã triển khai học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên chi bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và hàng năm cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo theo kế hoạch của Đảng ủy xã; việc liên hệ kiểm điểm cuối năm của đảng viên có nội dung về học tập và làm theo Bác.

Thôn Trường Sơn đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, Bí thư chi bộ Phạm Lâm Tới cùng tập thể cấp ủy, chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động được nội lực trong nhân dân, đóng góp hàng trăm ngày công lao động và gần 470 triệu đồng tiền mặt để bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn; xây dựng được 1 km đường hoa; làm tốt việc phát động nhân dân dọn vệ sinh môi trường vào ngày 4 và 15 hàng tháng.

Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong thôn, Bí thư chi bộ Phạm Lâm Tới tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng KHKT, đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tham gia làm dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó thường xuyên động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, bảo vệ môi trường...

Do đó, đời sống nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện; hiện tại thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. 95% hộ dân trong thôn thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; trên 95% hộ dân được công nhận là gia đình văn hóa 3 năm liên tục; an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo, thôn không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật.

Ngoài ra, trên cương vị công tác Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, đồng chí Phạm Lâm Tới còn thường xuyên quan tâm đến các tổ chức đoàn thể. Chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân của thôn duy trì hoạt động tốt, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt; hàng năm qua bình xét các chi hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những cố gắng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là dưới vai trò dẫn dắt, chỉ đạo và tham gia trực tiếp của Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phạm Lâm Tới, liên tục nhiều năm qua, Chi bộ thôn Trường Sơn được Đảng bộ xã Trường Yên công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh; cá nhân đồng chí Phạm Lâm Tới và tập thể chi bộ trong 3 năm (2016-2018) được Đảng ủy xã tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, vừa qua đồng chí Phạm Lâm Tới vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vân Giang