Bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày 31/8, Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng "Nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng, phương pháp phê bình văn học, nghệ thuật".

Bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Dự bế mạc lớp có: PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội VHNT tỉnh...

Qua 5 ngày học tập nghiêm túc, cầu thị với việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng, trao đổi, tọa đàm, thảo luận về nhiều vấn đề thuộc 8 chuyên đề với nhiều nội dung về các mặt trong đời sống văn học, nghệ thuật, công tác lý luận phê bình và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động văn nghệ...lớp bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp. 

Ban tổ chức lớp học đã dành nhiều thời gian lắng nghe các trao đổi, thảo luận của các tác giả, các nhà nghiên cứu, các nhà báo, giảng viên đang hoạt động thực tiễn trên lĩnh vực văn nghệ. Qua đó cùng đưa ra quan điểm, góp ý nhằm giải quyết một cách khoa học những câu hỏi từ thực tiễn văn nghệ, khuyến khích những trao đổi có tính học thuật, dựa trên nền tảng của văn hóa tranh luận có tính dân chủ, khoa học, tôn trọng sự sáng tạo, lao động học thuật nghiêm túc.

Lớp bồi dưỡng "Nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng, phương pháp phê bình văn học, nghệ thuật" là lớp bồi dưỡng đầu tiên của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương mở tại Ninh Bình cho những người đang hoạt động văn nghệ trên các báo, tạp chí, các Hội VHNT và cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương, đặc biệt là các cây bút trẻ. 

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng đã trao giấy chứng nhận của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho 50 học viên tham dự lớp bồi dưỡng. 

  Mai Phương- Minh Quang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện