Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII

Chiều 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Dự đại hội có đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXII.

Đại hội đã thực hiện các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã bầu  36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo đúng số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tiếp đó, Đại hội đã nghe các Báo cáo tham gia góp ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tham gia góp ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Cũng trong chương trình buổi chiều, Đại hội tiếp tục thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các định hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong kỳ 2020-2025. 

Sau phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng mai (10/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội; bầu đoàn Đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết; Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Đào Hằng- Minh Quang

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện