Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn

Chiều 12/12, đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND huyện Gia Viễn để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ Huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn

Các đại biểu dự hội nghị.

Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Trần Văn Hà, Chánh Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh và các thành viên Tổ thẩm định các tiêu chí NTM của tỉnh; Đại diện Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo XD NTM huyện, đại diện các ban, ngành đoàn thể ở Gia Viễn.

Sau 10 năm triển khai thực hiện XD NTM, trong điều kiện kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh Chương trình XD NTM và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2019, Gia Viễn có thêm 4 xã, gồm Liên Sơn, Gia Phương, Gia Thắng và Gia Minh được công nhận xã NTM. Đến nay 100% các xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn NTM và xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động đạt6.206 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư là gần 2.396 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,5 %.

Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương...; văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững.

Tuy nhiên, kết quả tự rà soát đánh giá so sánh với bộ tiêu chí Huyện NTM, đến nay Gia Viễn mới 5/9 tiêu chí. Các đại biểu đã đóng góp các ý kiến, đề ra các giải pháp để Ban chỉ đạo XD NTM huyện hoàn thiện các tiêu chí còn đang dang dở, như: đề nghị Ban chỉ đạo XD NTM huyện cần quyết liệt triển khai thực hiện việc xây dựng đề án quy hoạch chung ở huyện tích hợp với các quy hoạch trên địa phương.

Gồm quy hoạch cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, giao thông, thủy lợi trong quy hoạch chung của vùng và tỉnh; hoàn thiện bộ hồ sơ về môi trường, tìm các giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường, trước mắt là giải quyết bãi rác chân đê tả sông Hoàng Long (xã Gia Trung) và bãi rác Bồ Đình (vùng giáp ranh giữa xã Gia Vượng và thị trấn Me); tập trung chỉ đạo, đôn đốc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất hoàn thiện tiêu chí văn hóa và giao thông trên địa bàn.

Qua kiểm tra thẩm định, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Gia Viễn qua XD NTM và đề nghị các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, đôn đốc sát cánh cùng với địa phương thống nhất số liệu, hoàn thiện bộ hồ sơ, trình tự xét duyệt các cấp đúng thời gian.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Gia Viễn đã và tiếp tục vào cuộc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình XD NTM. Về mặt thời gian, Ban chỉ đạo XD NTM cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình đề nghị các cấp công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới quý II năm 2020.

Nguyễn Minh- Anh Tuấn