39 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

39 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa X.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Điệp khóa X.

Cũng trong chương trình, Đại hội đã nghe các Báo cáo tham gia góp ý của đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tham gia góp ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Sáng mai (15/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và tiến hành bế mạc. 

Đinh Ngọc-Thế Minh