"Xây dựng Tam Điệp thực sự là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, và phải là vùng kinh tế dẫn đầu"

Sáng nay (14/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Tam Điệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí nhấn mạnh: Tam Điệp là vùng đất cổ, có vị trí đặc biệt, nhất là về "Địa quân sự", là cửa ngõ kết nối đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc miền Trung; là mảnh đất lành thu hút đông đảo người lao động và nhân dân đến làm việc, định cư, do đó Tam Điệp có nhiều tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển thành đô thị loại II. 

Để đạt được mục tiêu, đưa Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gợi mở một số vấn đề để đại hội quan tâm thảo luận. Trong đó: Cần tập trung xây dựng Tam Điệp thực sự là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và phải là vùng kinh tế dẫn đầu. Muốn đạt mục tiêu này phải nâng quy mô, hiện đại hóa tính chất ngành, đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp, vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu. Tạo điều kiện huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại II. 

alt
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để xây dựng Tam Điệp phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, công tác quy hoạch phải đi trước một bước và phải thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Phát triển kinh tế đô thị phải gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp. 

Xiết chặt công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trọng tâm là giải quyết hiệu quả những tồn đọng lâu năm về đất đai và việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác tài nguyên. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án làm đường cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua thành phố. 

Tích cực phối hợp xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tam Điệp II, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch đầu tư vào khu công nghiệp. Nơi đây là địa điểm chính để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của cả tỉnhtrong nhiệm kỳ tới.

Phát huy lợi thế vùng đất cổ, cửa ngõ Bắc Trung bộ, vùng kết nối di sản thiên nhiên - văn hóa Tràng An để xây dựng thành phố Tam Điệp mang đặc trưng riêng:xanh - sạch - đẹp, phát triển dịch vụ du lịch.

Song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường, nếp sống văn minh đô thị tiên tiến. Xây dựng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nhất là khu vực giáp danh và khu công nghiệp. Chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng đảm bảo an toàn cho các đơn vị quân đội và các kho quân khí cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị, đại hội cần quan tâm thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ cấp trên. 

Đồng thời đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn để bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Chiều nay (14/7), Đại hội tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung này sẽ được Báo Ninh Bình điện tử tiếp tục cập nhật./.

Đinh Ngọc- Trường Giang