Yên Từ - điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Qua 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Từ (Yên Mô) đã đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện. Cuộc vận động thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, từng bước phát huy tác dụng tích cực trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Yên Từ - điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động

Cổng làng Nộn Khê, xã Yên Từ (Yên Mô).

Yên Từ là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Yên Mô tổ chức triển khai, nghiên cứu học tập 3 chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay", nghiên cứu tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và tác phẩm "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cán bộ chủ chốt của xã và toàn thể Đảng bộ với tỷ lệ tham gia học tập đạt hơn 90%.

Ngay sau đó là các lớp của các tổ chức đoàn thể với tỷ lệ hội viên, đoàn viên tham gia học tập đạt gần 90%. Riêng chuyên đề "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc của Hồ Chủ tịch", xã đã tổ chức 2 hội nghị nghiên cứu, học tập.

Hội nghị thứ hai dành cho những đồng chí chưa tham gia học tập ở hội nghị thứ nhất. Với cách làm như vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã Yên Từ đều được tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề của Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thông qua học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự xây dựng cho mình quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, học tập theo gương Bác. 100% số chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng bộ, 18 chi đoàn và 4 đoàn thể đều đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 87,3% số cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và tự liên hệ kiểm điểm cá nhân sau đợt học tập.

Đáng chú ý là việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kết quả cho thấy hơn 90% số phiếu đóng góp của nhân dân cho rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã hiện nay có tư cách đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân.

Trao đổi với đồng chí Bùi Huy Tập, Bí thư Đảng ủy xã, được biết, bên cạnh việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Đối với cán bộ, đảng viên được nhân dân và chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng, đến nay cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của mình.

Tình trạng thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt hoặc còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà với dân được hạn chế thấp nhất. Từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiết kiệm trong sinh hoạt và công tác, thể hiện:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được cải tiến và nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động được đổi mới, thường xuyên sâu sát cơ sở và gần gũi nhân dân. Mọi hoạt động đều được công khai, dân chủ và được cụ thể hóa bằng quy chế làm việc. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, việc giải quyết các đơn từ khiếu nại của nhân dân được quan tâm giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để tồn đọng. Trong thực hiện nội vụ cơ quan, chi phí trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiếp khách trong năm 2007-2008 giảm nhiều so với trước.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, thực hiện Quyết định số 81/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người nghèo đón Tết, Yên Từ đã thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, kịp thời và không để xảy ra sai sót, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong những năm qua, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động bằng nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực, đó là hoàn thành tốt các nghĩa vụ đóng thuế, đóng góp các loại quỹ đền ơn, đáp nghĩa, đảm phụ quốc phòng, bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào lũ lụt, tích cực tham gia sửa chữa kênh mương, làm đường bê tông, xây nhà văn hóa, làm cổng chào, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường…

Với những kết quả qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ và nhân dân Yên Từ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Lê Văn Bình

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Mô)

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện