Yên Mô xây dựng địa bàn không có ma túy

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy tại huyện Yên Mô trong những năm qua đã được thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy và các tai tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Yên Mô xây dựng địa bàn không có ma túy

Hội CCB huyện Yên Mô ký cam kết tham gia phòng chống ma túy trên địa bàn.

Xây dựng xã "trắng" về ma túy

Là một trong những xã đầu tiên của huyện xây dựng thành công mô hình xã không ma túy, nhiều năm qua, xã Yên Thái luôn được các cấp chính quyền và ngành Công an đánh giá là địa phương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.  

Đại úy Nguyễn Anh Hiền, Trưởng Công an xã Yên Thái cho biết: những năm qua lực lượng công an xã luôn đẩy mạnh công tác phòng ngừa với tội phạm và tệ nạn ma túy, đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân về tác hại của ma túy đến sức khỏe con người và đời sống xã hội; tăng cường công tác giáo dục thanh thiếu niên thực hiện lối sống lành mạnh, không nghe kẻ xấu rủ rê, lôi kéo mắc vào các tệ nạn xã hội.  

Bên cạnh đó, hàng năm lực lượng công an xã đều tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện không buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy; đưa nội dung phòng, chống ma túy vào hương ước của thôn, xóm để mọi người cùng chấp hành, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc bình xét, đánh giá gia đình văn hóa.  

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trên địa bàn. Chú trọng theo dõi chặt chẽ số người đi làm ăn xa trở về địa phương. Qua công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã nhiệt tình ủng hộ tham gia và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống ma túy, mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.  

Ông Nguyễn Hoàng Tôn, xóm 1, thôn Phú Trì (xã Yên Thái) cho biết: Qua các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tôi và mọi người đã biết tác hại của ma túy. Bản thân tôi đã về giáo dục con em trong gia đình và những người xung quanh tránh xa ma túy. Tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời trình báo khi có các đối tượng lạ có hành vi khả nghi đến địa bàn, quyết tâm không để kẻ xấu có cơ hội mang "cái chết trắng" gieo rắc vào địa bàn.  

Chính vì vậy, đã góp phần giúp cuộc sống người dân xã Yên Thái luôn được bình yên, nhiều năm liền xã giữ vững danh hiệu địa bàn không ma túy, trong đó có thôn Tri Điền (giáo họ toàn tòng) 25 năm liền không có người nghiện ma túy cũng như các hành vi vi phạm trái phép về ma túy; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Theo số liệu của Công an huyện Yên Mô, tính đến 15/6/2020 toàn huyện có 75 đối tượng liên quan đến ma túy ở ngoài xã hội trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Quan tâm xây dựng các xã không ma túy, huyện Yên Mô đã chỉ đạo các lực chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an huyện làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển hóa các địa bàn; phối hợp với các trường học, cơ quan thông tin truyền thông, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng người dân.  

Cùng với đó, Công an huyện thực hiện hiệu quả việc đưa công an chính quy về giữ chức danh công an xã phối hợp với chính quyền địa phương, bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát khép kín... Đặc biệt, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc...  

Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện có 2 xã không có tệ nạn và tội phạm ma túy là Yên Phong và Yên Thái; nhiều xã có chuyển biến tích cực, số người nghiện ma túy giảm dần, nhiều xã chỉ còn 1, 2 đối tượng nghiện ma túy như Yên Hòa, Mai Sơn, Yên Hưng... ; Yên Mô là địa bàn có số đối tượng nghiện ma túy ít nhất trên địa bàn toàn tỉnh...  

Nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Để chủ động phòng, chống ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện Yên Mô chỉ đạo các đơn vị xây dựng và phát triển các mô hình về đảm bảo ANTT, trong đó nhiều các tổ chức, đoàn thể đã huy động được lực lượng thành lập được các mô hình phòng chống ma túy mang lại hiệu quả, như Hội Phụ nữ với mô hình "quản lý con em không phạm tội và tệ nạn ma túy", Đoàn thanh niên với mô hình "thanh niên Yên Mô nói không với ma túy", các xã, thị trấn thành lập "Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh" ...  

Đặc biệt, cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có ma túy" được 100% các xã, thị trấn tham gia thực hiện, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi ma túy trên địa bàn...  

Thông qua các mô hình đã  góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn; đồng thời tạo thêm sức mạnh cho lực lượng công an trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động.  

6 tháng đầu năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục nguồn tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 21 đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.  

Để cuộc vận động "Toàn dân xây dựng địa bàn không có ma túy" ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, Công an huyện Yên Mô đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình trong đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.  

Đến nay, toàn huyện có trên 40 mô hình đang hoạt động hiệu quả và được tổ chức nhân rộng, điển hình như mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" của dòng họ Bùi (xã Yên Từ).  

Bên cạnh đó, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy, trong cai nghiện thành công để tổ chức tuyên truyền, nhân rộng, khích lệ mọi người tham gia hưởng ứng. Gắn cuộc vận động "Xây dựng địa bàn huyện không có ma túy" với các phong trào khác. Từ đó tạo tiền đề cũng như động lực mạnh mẽ để đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cá nhân, gia đình trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc hạn chế, ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn huyện.  

Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện không xuất hiện các tụ điểm tàng trữ, vận chuyển và buôn bán trái phép chất ma túy. Yên Mô trở thành địa bàn tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy của tỉnh.

Bài, ảnh: Kiều Ân