Yên Mô triển khai thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ

Huyện Yên Mô vừa triển khai thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với quân nhân có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Yên Mô triển khai thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng thời tập huấn cán bộ cơ quan quân sự, cán bộ quân sự các xã, thị trấn và tiểu giáo viên để thống nhất nội dung huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2009.  Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên, là cán bộ cơ quan quân sự huyện; bí thư, chủ tịch UBND, xã đội trưởng, xã đội phó, cán bộ lao động - thương binh và xã hội và tiểu giáo viên các xã, thị trấn.

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được quán triệt Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri của Huyện ủy, thông báo quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 142 huyện Yên Mô; triển khai Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT giữa Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính; phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 142 của Ban chỉ đạo huyện; quán triệt chỉ thị của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và triển khai kế hoạch giao quân năm 2009.

 

Sau lớp tập huấn, cơ quan quân sự huyện phối hợp với các ban, ngành có liên quan cùng các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn các đối tượng kê khai, xét duyệt thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm đúng chế độ, chính sách, đúng đối tượng.

Đức Phòng