Yên Mô: Sẵn sàng tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ huyện Yên Mô về các xã đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội MTTQ huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được ủy ban MTTQ tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện trong tháng 3/2019.

Là địa phương được tỉnh chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, xác định được trọng trách và nhiệm vụ của mình, ủy ban MTTQ huyện Yên Mô đã tích cực tham mưu xây dựng các văn bản triển khai tổ chức đại hội, đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

 Theo kế hoạch, đại hội MTTQ huyện sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 nên Đại hội MTTQ các xã, thị trấn đều hoàn thành sớm. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến cuối tháng 1/2018, có 17 xã và 1 thị trấn đã tổ chức thành công đại hội, hiệp thương cử hơn 600 vị là ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã. 

Đồng chí Tạ Văn Toan, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Yên Mô cho biết: Đại hội cấp xã diễn ra với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy trình. ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ mới đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ngoài đảng trên 25%. Đạt được kết quả này là do có sự tập trung cao độ của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở, bên cạnh đó còn có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để đại hội diễn ra thành công. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Yên Mô chuẩn bị các điều kiện tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện.

Để Đại hội MTTQ cấp huyện diễn ra đúng kế hoạch, từ nhiều tháng qua, ủy ban MTTQ huyện Yên Mô đã chủ động thực hiện công tác chuẩn bị trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, ủy ban MTTQ cấp trên. 

Các văn kiện đại hội cũng như đề án nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, chất lượng từ khâu xây dựng dự thảo báo cáo, hiệp thương dân chủ đến xây dựng nội dung chương trình đại hội đều rất cụ thể, thực hiện đầy đủ các bước thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Trong đó, Báo cáo chính trị của Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ huyện nhiệm kỳ qua, nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra chương trình hành động của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ tới với những mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể.

Cùng với chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, văn kiện, công tác tuyên truyền cũng được các cấp, các ngành đẩy mạnh, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của MTTQ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đồng thời, MTTQ huyện Yên Mô cũng đã phát động đợt thi đua rộng rãi trong hệ thống mặt trận, các thành viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng đại hội MTTQ các cấp. Theo đó, nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa về an sinh xã hội được MTTQ từ huyện đến cơ sở khẩn trương thực hiện, MTTQ huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trích quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội của huyện và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở như: xây nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Hằng (xã Yên Thái) và ông Bùi Văn Vược (xã Yên Từ). 

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện còn vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tặng nhiều suất quà có giá trị cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người mù trong toàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đã sẵn sàng. Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ huyện Yên Mô sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/3/2019. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, Đại hội MTTQ huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân địa phương.

Khải Hoàn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện