Yên Mô: Ghi nhận từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182 của Tỉnh ủy Ninh Bình về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, đến ngày 6/6/2020, 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Mô đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Yên Mô tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Yên Mô: Ghi nhận từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện quy trình bầu Ban chi ủy chi bộ Trường THPT Yên Mô A, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Yên Mô hiện có 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 7.000 đảng viên, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn. Bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về quy trình và nội dung của từng khâu trước, trong và sau đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Yên Thắng tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại đại hội và chọn chi bộ trường THPT Yên Mô A tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để tiến hành rút kinh nghiệm cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.  

Tham dự đại hội Đảng bộ xã Yên Thắng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, điều mà nhiều đại biểu cảm nhận rõ nét, đó là tinh thần thảo luận sôi nổi, phát huy được trí tuệ tập thể tham gia xây dựng các văn kiện trình Đại hội, phát huy dân chủ trong bầu BCH Đảng bộ xã, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên. Kết quả bầu BCH, bầu Bí thư Đảng ủy xã đều có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao. Điều đáng nói, việc thực hiện thí điểm tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội đã được thực hiện đúng quy định, thể hiện dân chủ trong Đảng, trách nhiệm của từng đảng viên khi bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình.  

Đồng chí Vũ Đức Long, chi bộ xóm 3, Đảng bộ xã Yên Thắng cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự đại hội, được bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội, tôi rất đồng tình với chủ trương bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội. Việc làm này không chỉ phát huy được vai trò trực tiếp của đảng viên mà còn giúp người được bầu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để từ đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng viên, nhân dân.  

Đồng chí Phạm Văn Lương, người được đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng, nhiệm kỳ 2020-2025 chia sẻ: Tôi xác định đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tin tưởng giao phó. Tôi hứa sẽ cùng tập thể BCH Đảng bộ xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đi vào cuộc sống. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, sớm đưa đưa Yên Thắng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngay sau thành công đại hội điểm ở Đảng bộ xã Yên Thắng và chi bộ Trường THPT Yên Mô A, Huyện ủy Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức đại hội, đảm bảo đúng quy định và đúng thời gian đã đề ra.  

Đồng chí Vũ Thị Lan Anh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.  

Trong đó, các văn kiện trình đại hội được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, được thảo luận kỹ nhiều lần trong cấp ủy; mở rộng lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị và được tiếp thu, hoàn chỉnh; chất lượng các văn kiện trình đại hội được nâng lên. Các báo cáo chính trị đánh giá đúng và toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.  

Việc bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đúng quy định; các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành khóa mới đúng theo cơ cấu, đề án nhân sự đã chuẩn bị với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.  

Đại hội các đảng bộ cơ sở đã bầu 260 đồng chí vào Ban chấp hành, trong đó tỷ lệ nữ là 22,7%. Đại hội các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã bầu 62 đồng chí vào Ban chi ủy, trong đó tỷ lệ nữ là 32,25%. Đa số các đồng chí trong Ban chấp hành các Đảng bộ cơ sở có trình độ đại học, trong đó thạc sĩ là 5 đồng chí. Đối với Chi ủy chi bộ trực thuộc huyện, có tới 33,8% đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ, nhiều đồng chí có trình độ lý luận trung cấp, cao cấp.  

Qua việc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Yên Mô còn cho thấy, do làm tốt công tác tuyên truyền, các bước trong quy trình chuẩn bị đại hội, nên các đại biểu đến dự đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm khi được đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đã tích cực đóng góp trí tuệ vào các nghị quyết, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của chi bộ, đảng bộ khóa mới. Đặc biệt là đã thận trọng, tham gia lựa chọn BCH khóa mới "đủ đức, đủ tài", có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thành công của đại hội đảng cấp cơ sở ở Yên Mô đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành cũng như nỗ lực của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.  

Bài, ảnh Mai Lan